Hopp til innhold

Er dette snart historie?

Fylkesrådmann, Egil Johansen, kommer med to forslag til politikerne. Gi bort Østre Bolæren eller rive bygningene på øya.

Østre Bolæren

I dag er det både restaurant-, hotell og leirskolevirksomhet på Østre Bolæren. Det kan det bli slutt på etter neste års sesong.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Innstillingen fra Johansen kommer som følge av at administrasjonen ble bedt om, fra fylkestinget, å se på to ulike alternativer for øya.

– Vi så på mulighetene for å trappe opp virksomheten, og satse ordentlig. Alternativt trappe ned, og lage et minimumsalternativ. Vi gikk for det siste, sier Johansen.

Bakgrunnen er at det er økonomisk krevende å trappe opp virksomheten. Det krever både investeringer og mer penger til drift. Han legger til at det er viktig å ta hensyn til at dette heller ikke er fylkeskommunens primærvirksomhet.

Les også: Gir opp å leie ut Østre Bolæren

Nøtterøy kan ta over

Rådmann Egil Johansen i Vestfold fylkeskommune

Fylkesrådmann, Egil Johansen, ønsker ikke lenger at fylkeskommunen eier Østre Bolæren.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I dag eier fylkeskommunen 90 prosent av Østre Bolæren, mens Nøtterøy kommune eier 10 prosent. I rådmannens innstilling er et av forlagene at Nøtterøy tar over eierskapet fra fylkeskommunen.

– Jeg har vært i dialog med kommunen om dette. Rådmann, Torild Eeg, skrev i sin innstilling til politikerne at hun ikke ønsker at kommunen skal å ta over eierskapet, men formannskapet har vedtatt at de ønsker å starte forhandlinger om å eventuelt overta fylkeskommunens eierskap, sier Johansen.

Saken skal til endelig behandling i kommunestyret på Nøtterøy 10. desember, og opp i fylkestinget 11. desember.

Dersom ikke Nøtterøy ønsker å overta skal mesteparten av bygningene rives snarest mulig etter 2015-sesongen, med en kostnadsramme på 8,5 millioner kroner. Dette for å sikre at ikke fylkeskommunen må ut med store summer til vedlikehold fremover.

Fylkeskommunen skal da ta 90 prosent av rivingskostnadene, og Nøtterøy kommune de siste 10 prosentene. Det er også avtalen dersom Nøtterøy velger å ta over eierskapet, men senere vil rive.

Tilrettelegger for allmennheten

Dersom det vedtas å rive deler av bygningsmassen på Østre Bolæren, vil det uansett sørges for at det fortsetter å være tilrettelagt for allmennheten.

– Vi må sørge for at det er god tilgjengelighet til øya. Det krever et godt havneanlegg, og en kiosk slik at publikum blir tatt godt imot, sier Johansen.

Men restauranten, overnattingsmuligheter og leirskoletilbud forsvinner dersom politikerne går inn for riving.

Hvem skal drifte havneanlegget og kiosken dersom resten rives?

– Det har vi ikke avgjort ennå. Det må vi snakke med Nøtterøy kommune om dersom det vedtas å rive. Så får vi se om vi gjør det i samarbeid eller setter det bort til andre, avslutter Johansen.

Østre Bolæren

Riving eller ei, kiosk vil det uansett være på Østre Bolæren i fremtiden, sier fylkesrådmann.

Foto: Jan Gulliksen / NRK