Stopper veibygginga i sommer

Vegvesenet bygger ny gang- og sykkelveg fra Folkestadjuvet til Bø Sommarland. Men fra neste uke tar arbeidet pause i seks uker.

Terje Hovde Kaasa

I seks uker vil arbeidet med gang- og sykkelvegen fra Folkestadjuvet til Bø Sommarland ha en pause på grunn av Bø Sommarland, sier byggleder Terje Hovde Kaasa i Statens vegvesen.

Foto: Tor Arvid A.Gundersen / Statens vegvesen

Vegvesenet opplyser at det nå vil bli rundt to kilometer gang- og sykkelveg langs fylkesveg 152. Arbeidet startet 1. mai og holder nå på for fullt.

Må flytte vegen

– Gang- og sykkelvegen vil for en stor del ligge ved siden av fylkesvegen, men på en strekning på 580 meter er det nødvendig å flytte selve fylkesvegen, forteller byggeleder Terje Hovde Kaasa i Statens vegvesen.

Mens byggingen holder på, er det redusert framkommelighet på fylkesvegen, helt fram til vegen skal være ferdig til 1. oktober 2015. I anleggsperioden er det lagt inn en pause i seks uker nå i sommer av hensyn til Bø Sommarland.

Les også:

Fra mandag 23. juni og fram til og med søndag 3. august vil det derfor være en planlagt stans i arbeidet.

Omkjøring etter sommeren

Når arbeidet settes i gang igjen, vil det være nødvendig å stenge fylkesvegen helt i anleggsområdet. Dette kan skje i perioden fra 18. august til 27. september. Omkjøringer vil bli skiltet.

Onsdag 18. juni vil det være et informasjonsmøte på Sandvin ungdomshus klokka 18.