Vil ikke gi slipp på regionhovedstaden

Politikerne i Vestfold vil ikke uten videre gi fra seg regionhovedstaden til Telemark.

Vestfold og Telemark

VIL HA REGIONHOVEDSTADEN: Politikere i både Telemark og Vestfold vil ha regionhovedstaden for den sammenslåtte regionen i sitt fylke.

Foto: Montasje

– Jan Tore Sanner sier at han ser det som sannsynlig at hovedstaden legges til Telemark, men det er en fellesnemnd og et fylkesting som skal jobbe frem de gode løsningene.

Det sier gruppeleder for Frp i Vestfold Ellen Eriksen.

Før helga ble det kjent at fylkesmannen blir plassert i Tønsberg. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey (H), uttalte fredag at han derfor ser det som naturlig at Telemark nå får fylkeskommunens hovedsete og hovedtyngden av arbeidsplassene.

Ellen Eriksen (FRP)

Gruppeleder for Frp i Vestfold, Ellen Eriksen sier det er fylkespolitikerne, ikke statsråden, som avgjør hvor regionhovedstaden skal være.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Vestfold, Arve Høiberg, mener statssekretæren, med uttalelsen, har tatt seg friheter han ikke har anledning til.

– Nå har jeg litt lyst til å sende ballen tilbake til Paul Chaffey og si at han bare kan komme ned hit og fortelle oss hvordan det skal bli, sier han – og føyer til at han uansett ikke tror det blir noen fylkessammenslåing etter høstens valg.

Vestfold Arbeiderparti vil fremme en reverseringen av sammenslåinger i fylkestinget i Vestfold.

Viktig å se regionen under ett

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (H), mener det er viktig å se regionen under ett i den videre prosessen.

Rune Hogsnes i grå dress.

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes mener man må se den nye regionen som en helhet.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Det er en forventning at vi skal ha en god regional fordeling, og det er vel også alle andre politikere innforstått med at vi skal ha. Ingen kan få alle arbeidsplassene, sier han.

Hogsnes sier han tar med seg utspiller fra Chaffey i den videre prosessen.

I Telemark er fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) klokkeklar på at han mener hovedsetet må havne i Telemark.

Sven Tore Løkslid

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid forventer at redionhovedstaden havner i Telemark, siden fylkesmannen blei plassert i Vestfold.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Staten har lagt til grunn regional balanse. Jeg forventer nesten at statsråden gjør om sitt vedtak om plassering av fylkesmannen, hvis det nå er sånn at et nytt fylkesting vedtar å legge hovedstaden til Vestfold, sier han.

Han mener også at kollegaene i nabofylket er defensive når de sier at de vil avvente prosessen rundt fylkeshovedstaden.

– Hvis vi skal fortsette dialogen og samarbeidet med Vestfold er det en forutsetning at fylkeshovedstaden legges til Telemark, sier han.