Vil ikke endre soningsforhold for Breivik

Skien fengsel vil foreløpig ikke endre noe ved Anders Behring Breiviks soningsforhold som følge av dommen fra Oslo tingrett, så lenge dommen ikke er rettskraftig.

Anders Behring Breivik føres ut etter siste dag

Det blir ingen endringer i soningsforholdene for terordømte Andes Behring Breivik.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Oslo tingrett fastslo onsdag at soningsregimet til den terrordømte 37-åringen bryter med menneskerettighetene, særlig på grunn av den lange og omfattende isolasjonen han har vært og er underlagt.

Breiviks advokat Øystein Storrvik uttalte etter dommen at han forventet at fengselet umiddelbart vil innføre lempninger på soningsforholdene.

Det kommer fengselet imidlertid ikke til å gjøre, sier fengselsleder ved Telemark fengsel, Ole Kristoffer Borhaug, til NTB.

Han peker på at dommen så langt ikke er rettskraftig. Regjeringsadvokaten, som har ført saken for Kriminalomsorgen, opplyser at de foreløpig ikke har konkludert når det gjelder spørsmålet om de vil anke saken eller ikke.

Må følge regelverk

Breivik sitter på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå i Skien fengsel.

– Slik jeg tolker dommen, handler dette mer om endringer på systemnivået. Vi må forholde oss til gjeldende regelverk, og da fortsetter vi som før, sier Borhaug.

Han peker på at straffegjennomføringsloven er tydelig på at innsatte på avdeling for særskilt sikkerhetsnivå ikke kan ha samvær med innsatte fra andre avdelinger. I dag er det ikke andre innsatte enn Breivik på avdeling for særskilt høyt sikkerhetsnivå.

– Om det skulle komme andre innsatte på avdelingen, er det heller ikke sikkert det er mulig med samvær, det må en konkret vurdering til i hvert tilfelle med hensyn til sikkerhet, sier Borhaug.

Han sier fengselet foreløpig heller ikke planlegger mer profesjonelt samvær mellom Breivik og fengselsbetjenter, og sier dette i tilfelle vil bli svært ressurskrevende for fengselet.

Glassvegg

Borhaug sier han ser to elementer i dommen som kan føre til endringer dersom den blir rettskraftig.

– Det dreier seg om å vurdere å ikke bruke glassvegg ved enkelte besøk, og det dreier seg om mer kontakt med andre. På det siste punktet må det imidlertid en regelendring til, mener Borhaug.

Han understreker samtidig at fengselet uavhengig av dommen kontinuerlig vurderer lempninger i sikkerhetstiltak både for Breivik og alle andre innsatte.

– Det har over tid blitt gjort flere lempninger på hans soning, påpeker han.

Under rettssaken før påske ble det dokumentert at fengselet har gått fra én til to timers samvær med fengselsbetjenter i uka for Breivik, etter at Sivilombudsmannen advarte mot en risiko for isolasjonsskader ved avdelingen i fjor. Han har også fått tilbud om mer lufting, han har fått starte med botrening og fengselet har trappet ned på bruken av håndjern.

Borhaug mener dommen dels er historisk betinget fordi den tar opp forhold i fortiden som fengselet har endret på.

Kriminalomsorgsdirektoratet ønsker ikke å kommentere saken og henviser til Regjeringsadvokaten. (©NTB)