Vil ikke droppe saken nå

ESA vil ikke droppe saken de har åpnet mot Sandefjord og Color Line nå. Dersom ESA står fast på sitt standpunkt faller en av de viktigste forutsetningene i forliket mellom Fjord Line, Color Line og Sandefjord kommune.

Fjord Line og Color Line

Forliket Sandefjord kommune, Fjord Line og Color Line har inngått, er ikke bra nok. ESA ønsker derfor ikke å droppe saken mot de tre partene.

Foto: Pressefoto

– Vår oppfatning er at det forliket som nå finnes, ikke er nok til å imøtekomme våre bekymringer i saken, sier Gjermund Mathisen, som er direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling.

EFTA sitt overvåkingsorgan ESA åpnet i vår formell sak mot kommunen og de to ferjeselskapene. De undersøker nå om partene har misbrukt en dominerende stilling i markedet. Både forbrukermarkedet til Color Line sin tax-free-rute og kommunens marked for havnetjenester undersøkes.

Inngikk forlik

I slutten av august inngikk partene et forlik. De ble da enige om nye avgangstider for rederiene på ruten Sandefjord-Strømstad, og Fjord Line gikk med på å trekke sitt tidligere søksmål mot Sandefjord kommune.

Mathisen vil ikke kommentere hvilke bekymringer som gjør at ESA ikke ønsker å droppe saken.

– Vi er i samtale med partene, men detaljene i de samtalene får bli mellom oss for nå, sier han.

Kan gå over fristen

Mathisen vil heller ikke si om det kan bli en løsning på saken før forlikets frist går ut.

– Det jeg kan si, er at det er en kort frist. Jeg kan ikke gi noen garantier om at det blir en løsning før det, sier han.