Vil ha tretoppvandring i Bøkeskogen

– Det er et kult konsept, og ganske nytt i Norge.

Illustrasjon: En smal bru i skogen.

STI: Foreningen Bøkeskogens og Kilens venner jobber med planer for en sti i tretoppene i Bøkeskogen.

Foto: Illustrasjon/Høyt og Lavt Klatrepark Vestfold

Bøkeskogen ved Farrisvannet i Larvik er Norges første offentlige friområde. Området ble i 1980 vernet etter Naturvernloven som landskapsvernområde.

Nå jobber Foreningen Bøkeskogens og Kilens venner med planer om det som kan bli blant landets første tretoppvandringer. I oktober i fjor åpnet et liknende anlegg på Stovner i Oslo, og i fremtiden kan det altså bli en realitet i Larvik også.

Styreleder Aage Sletsjøe anslår at stien vil gå 15–25 meter over bakken.

– Det vil være en fantastisk opplevelse med tanke på utsikt. Det vil skape aktivitet, og rett og slett kunne bli en attraksjon, sier han.

– Vi ønsker å tilrettelegge for barnevogner og rullestoler på starten av løypa. Videre bortover blir det en ren tretoppvandring på en hengebru som er mye smalere.

Foreningen har vært i dialog med Høyt og Lavt, som bygger og drifter klatreparker i Norge, om både sikkerhet og budsjett. Markedssjef Ole Kristian Hansejordet opplever at interessen for å bevege seg blant tretoppene er stor, og ønsker konseptet velkomment i Larvik.

– Det er et kult konsept, og ganske nytt i Norge, sier han.

Positivt formannskap

Da forslaget nylig ble presentert for formannskapet i Larvik kommune, var reaksjonene positive. Likevel gjenstår det en del før tretoppstiene kan bli å se i Bøkeskogen.

Sletsjøe ser for seg at et slikt anlegg vil koste opp mot 16 millioner kroner. I tillegg kommer årlige vedlikeholdsutgifter på fire prosent.

For å få til dette, er de avhengig av økonomisk støtte fra kommunen og ulike stiftelser.

– Vi jobber for å få tak i penger til å lage en beskrivelse som kan være basis for å regne ut eksakt hvor mye dette kommer til å koste, sier Sletsjøe.

Rune Høiseth

POSITIV: Rune Høiseth sier han ville brukt en sti blant tretoppene i Bøkeskogen, men han tør ikke garantere at kommunen vil støtte prosjektet med penger. (arkivbilde)

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Larvik-ordfører Rune Høiseth synes forslaget er spennende.

– Det er et flott naturområde som det er fint å vise frem. Det er nye tanker og ideer som vi i utgangspunktet møter veldig positivt.

– Hvor sannsynlig er det at kommunen vil støtte planene med penger?

– Mulighetene er nok store, men jeg kan ikke forskuttere verken størrelse på beløp, eller i hvilken grad kommunestyret ønsker å delta. Det ble imidlertid positivt møtt i formannskapet. Vi må ikke stoppe denne typen engasjement med å legge begrensninger og si at vi ikke klarer det. Vi sier heller: kom opp med en god finansieringsplan, så håndterer vi det derfra.