Vil ha tur- og sykkelsti langs Farrisvannet

Ordføreren i Larvik vil lage tur- og sykkelsti i jernbanetraseen langs Farrisvannet. Kommunen må selv ta regninga for rassikring og gjerde mot vannet.

Jernbanetraseen langs Farrisvannet

Jernbanetraseen fra Farriseidet til Kjose i Larvik er merket rosa. Det nye dobbeltsporet følger i hovedtrekk dagens E18 vestover.

Foto: Google maps / NRK

Rune Høiseth

Ordfører i Larvik, Rune Høiseth (Ap).

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Dette er et fantastisk område, som vi ønsker å ta i bruk i det man gjerne kan kalle folkehelseperspektivet, sier han.

Ordfører i Larvik, Rune Høiseth, vil at jernbanesporet, som har preget vestsiden av Farrisvannet helt siden 1882, skal bli turvei om fire år.

– Vi har valgt å starte et sted og tenke en tursti både for gående, joggende og syklister. Det er en naturlig måte å begynne på, så vi får se underveis i prosessen hvor det ender.

Applauderer forslaget

Nanset idrettsforening, som står bak det populære sykkelrittet Farrisrunden applauder forslaget, sier leder av hovedforeningen, Morten Thunberg.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt det i tankene også i vår forening, sier Thunberg.

– Dette kan bli et spennende alternativ til løpet vårt, der de som ikke er fullt så trent kanskje kan benytte seg av denne strekningen.

Morten Thunberg

Leder i Nanset IF, Morten Thunberg.

Foto: Trine Lejon / NRK

Men Larvik kommune har ennå ikke startet planarbeidet.

– Vi er helt i startfasen. Vi har spilt inn våre tanker og ønsker til Jernbaneverket. Det er en omfattende prosess. Blant annet blir etterarbeidet for Jernbaneverket å rydde opp etter seg med tanke på blant annet jernbaneskinner, sier ordfører Høiseth.

– I tillegg er sikring av den gamle traseen et viktig moment oppi det hele.

Spleiselag

Når det gjelder sikringsarbeidet ønsker ordfører Høiseth et spleiselag.

– Når det gjelder kostnadene for sikring og tilrettelegging er spørsmålet hvem som tar den regninga. Vi har ikke kommet dit at vi vet hvordan vi løser det ennå.

Prosjektleder i Jernbaneverket, Lars Tangerås, sier de tar kostnaden med å fjerne sviller og skinner, men at kommunen må betale for å sikre strekningen for turgåere.

Lars Tangerås, Jernbaneverket

Prosjektleder i Jernbaneverket, Lars Tangerås.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / Foto

– Ifølge Samferdselsdepartementets retningslinjer skal i utgangspunktet Jernbaneverket fjerne alt det jernbanetekniske og legge på lag som er egnet for gående og syklende, sier han.

Penger til dette og sikring er ikke lagt inn i prosjektet.

– Her må det i det tilfellet forhandles om hvem som skal dekke kostnadene, finansiering av de kostnader som må til for å sikre tunneler og gjerde ut mot vannet der det er skråning, sier Tangerås.

Også på telemarkssiden av jernbanetraseen langs Farrisvannet drømmer man om en sykkelsti. Men i Bjørkedalen mellom Oklungen og Eidanger har grunneiere også ønsket deler av traseen tilbakeført til landbruksformål.

Les også:

Farris.

Jernbanesporet slynger seg langs Farris, og vil gi enhver turgåer fine naturopplevelser.

Foto: Roald Marker