Magne og Obama får ikke vite hva buss-stoppene heter

TØNSBERG (NRK): Blindeforbundet sier de har jobbet i flere år med å få stemmevarsel på bussene. Busselskapet sier de fortsatt ikke vet når systemet skal fungere.

Obama og Magne

Magne Bolme og hunden Obama bruker ofte buss.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Magne Bolme gruer seg litt til bussturen en høstettermiddag i Tønsberg. Uten syn er han avhengig av at lydanlegget på bussen virker og han får høre når hans holdeplass nærmer seg.

– Hvis ikke, har jeg ikke peiling på hvor jeg skal gå av, sier han mens han venter i busslomma.

Vanligvis skal han fra Hvasser, hvor han bor, til et treningssenter utenfor Tønsberg sentrum. Men det har skjedd flere ganger at han er blitt sittende noen stopp for langt.

Klager

Bolme har klaget til busselskapet flere ganger, både muntlig og skriftlig, fordi han litt for ofte ikke får høre hva det neste stoppet heter. Men svaret fra buss-selskapet er ikke alltid det han ønsker seg.

– De takket for klagen, og sier de skal sende det til operatøren.

NRK blir med Bolme og labradoren Obama på en busstur. Det kan gå flere stopp uten at callinganlegget sier hvor de er.

– Forrige lørdag havnet jeg på Nøtterøy et sted, så da måtte jeg snu, sier Bolme med en viss ironisk latter.

Magne Bolme

De siste to ukene har Magne Bolme sendt inn ti klager på manglende opprop av buss-stopp.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Krever endringer

Blindeforbundet er lei av at bussene ikke oppfyller lovens krav om hørbar informasjon på bussen. De fleste steder i landet har man fått inn opprop av holdeplasser i kontrakten med busselskapet.

– Dette er ting vi har jobbet med i mange år. Nå må busselskapet ta ansvar for å selv kontrollere at systemene fungerer. Innrapporteringen vår har ikke hatt noen effekt, sier Sølvi Ørstenvik, styreleder i Blindeforbundet i Vestfold.

Hun hevder at fylkeslegens kontor får ukentlige klager fra synshemmede om at talefunksjonen på bussen er borte.

Sølvi Ørstenvik

Sølvi Ørstenvik i Blindeforbundet i Vestfold.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Og problemet er kjent over hele landet.

– Vi får meldinger fra mange steder i landet om at dette ikke fungerer. Ofte skyldes dette tekniske feil eller at sjåføren slår av systemet, sier Terje Andre Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet.

Ønsket er at det skal være opprop av alle holdeplasser både inne og ute på bussen.

– Da kommer vi oss på riktig buss, og kommer av på riktig sted, sier Olsen.

Skylder på leverandøren

Systemene i bussen er helautomatiske og baserer seg på GPS. Men Vestfold kollektivtrafikk sier produktet, som de har kjøpt av en leverandør, har vært vanskelig å få i orden.

– Kabling, tekniske ting og billettsystemet begynner å bli noen år og vi har jobbet med dette en god tid nå. Det har vært en utfordring å få det til og vi har jobbet kontinuerlig med dette i lang tid nå, sier daglig leder Trond Myhre.

– Skrur sjåførene det av?

– Det var nok det i starten, men nå har vi jobbet mye med å si at dette er lovpålagt, så jeg tror ikke det er noen som gjør det lenger. Det er tekniske utfordringer.

Han sier systemet de har i dag, har en holdbarhet på ett til tre år og problemet trolig ikke blir løst før et nytt system er kjøpt inn.

– Men jeg må si at jeg er forundra over at det skal være så vanskelig å reparere. Det har vært veldig vanskelig å få reparert, avslutter Myhre.