Vil at skolene skal teste senere skolestart

Forskning fra Minnesota i USA viser at elever gjør det bedre på skolen når de starter senere på dagen. Nå vil SV-politiker Nell Gaalaas-Hansen prøve det samme i Vestfold.

En studie fra universitet i Minnesota viser blant annet at unge som begynner skoledagen senere oppnår bedre resultater og har mindre psykiske plager. SV i Vestfold mener at ordningen bør prøves ut ved videregående skoler i fylket.

Forslaget har kommet fra spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri Trond Velken ved Sykehuset i Vestfold.

Det tar utgangspunkt i amerikanske forskningsresultater som viser at elever gjør det bedre på skolen når de starter senere på dagen.

Se video øverst i saken.