Vil ha penger fra Samferdselsdepartementet

Ordfører i Re, Thorvald Hillestad, mener Bispeveien, som er omkjøringsvei for E18 blir avlastningsvei i uoverskridelig framtid. Kommunestyret ønsker strakstiltak for sikkerheten med hjelp fra Samferdselsdepartementet.

Vil ha strakstiltak

VIKTIGE TILTAK: Thorvald Hillestad, ordfører i Re, mener tiltak for å bedre trafikksikkerheten opp Bispeveien er svært nødvendig.

– Du må stå unna veiskulderen og godt fra veien, sier Knut Søyland. Han er en av bøndene i Re som merker godt at Bispeveien er omkjøringsvei etter kollapsen av Skjeggestadbrua på E18.

Han forteller at han har opplevd å nesten bli påkjørt under kryssing av veien.

– Vi må følge ungene over veien. Vi har en del rutiner vi ikke hadde før, sier han.

Gjennomføring av våronna er også vanskelig.

– Det verste er å komme ut på veien. Spesielt med landbruksmaskiner. Skal vi slippe utpå trafikk blir vi stående. Vi må kjøre litt med skylapper og hjertet i halsen innimellom, sier han.

Ønsker strakstiltak

Thorvald Hillestad, ordfører i Re, mener tiltak for å bedre trafikksikkerheten er svært nødvendig.

– Vi trenger fotgjengerfelt og sikkerhet for dem som venter på bussen. Vi mangler busslommer og gang- og sykkelsti på to sentrale områder som ikke er der, sier han.

Han mener løsningen med omkjøringsvei blir mer permanent enn midlertidig.

– Den midlertidigheten er det så som så med. Vi har allerede nå fått beskjed om at deler av E18 skal stenges seks ganger neste år for renovering av tunneler, sier han.

Brev til Samferdselsdepartementet

Kommunestyret i Re skal nå skrive et brev til Samferdselsdepartementet med ønske om penger for å bedre forholdene langs veien. Sykkelstier, bredere vei enkelte steder og reasfaltering er blant forbedringene kommunestyret ønsker.

De har ikke regnet på hvor mye det vil koste, men Hillestad har tro på støtte fra departementet.

– Gang- og sykkelsti vil muligens koste rundt 35 millioner kroner. Busslommer og striper på veien som hjelper folk med å komme seg over trenger ikke koste all verden, sier han.