Vil ha nord-sør forbindelse

I dag vedtok fylkestinget forslaget om nord-sør-forbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.

Morten Ask
Foto: NRK

Det betyr at veiforbindelsen kommer mellom Kaldnes på Nøtterøy-sida og Korten i Tønsberg.

Helhetlig løsning for regionen

Morten Ask, som har vært prosjektleder for utredningen.

– Dette er en helhetlig løsning både for vei, kollektivtrafikk og sykkelstier for trafikksituasjonen i hele Tønsberg-regionen, sier Ask.

Satser på gående og syklende

Fylkestinget vedtok med stort flertall en uttalelse der man anbefaler nord-sørløsning for ny fastlandsforbindelse og sterk satsing på kollektivtransport og gang og sykkelveier.

I uttalelsen forutsettes det også løsninger for Presterødbakken, Teie, Hogsnesbakken, Tjøme og forbindelse mot E18.

Skal finansieres med bompenger

Det nye veiprosjektet skal finansieres med bompenger. Betalingen starter når anleggene står ferdig.

Kommunestyrene i Tønsberg, Stokke, Nøtterøy, Tjøme og fylkeskommunen har nå vedtatt likelydende uttalelse om fremtidig veisystem. Nå blir det opp til regjering og storting om dette prosjektet skal bli realisert.