Vil ha narkotikahund på skolene

Lensmann i Nome og opplæringssjefen i Telemark ønsker å bruke narkotikahund på skolene.

Fungerende lensmann i Nome vil bruke narkotikahund på skolene. Han mener det er viktig for å drive forbyggende arbeid mot narkotika. I fjor høst stanset justisdepartementet bruk av narkotikahund på videregående skoler.

Flere ønsker nå å slippe til narkotikahunder på skolene. Demonstrasjonen med narkotikahunden ble gjort på politihuset i Skien.

I fjor høst stoppet justisdepartementet narkorazziaer i klasserom, etter at elevorganisasjon truet stat med søksmål. Nå blir politikere utfordret til å gjøre noe.

– Det er ikke det at vi ønsker å straffe noen for det, vi vil bare ha problemet ut av skolene, sier lensmann i Nome Kittil Lindheim.

Fengsler to russ etter narkoaksjon

To personer pågrepet

Ukjent pulver funnet i Lunde

Ca 150 gram med ukjent pulver ble i kveld beslaglagt i en bolig i Lunde

Ikveld ble to personer pågrepet av politiet i Lunde mistenkt for omsetning av narkotika.

Politiet beslagla en pose med hvitt pulver som blir sendt til analyse.

– Dette er et miljø vi har fulgt med på lenge, sier lensmann i Nome Kittil Lindheim til NRK.

De to ble avhørt på lensmannskontoret i kveld.

Stort problem på skolene

– Hele problemområdet ligger nå på justisdepartementets bord til vurdering, jeg tror mang i min organisasjon vil ønske det velkommen. Jeg tror det vil kunne være viktig i rusforebyggende arbeid, sier fylkesopplæringssjef i Telemark Helge Galdal.

Han mener man han nå ser et stort problem med narkotika i skolene, men at man ikke har mulighet til å gjøre noen grep mot det.

Helge Galdal, fylkesopplæringssjef

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal, vil gjerne ta i bruk narkotikahund på skolene.

Foto: Anne Lognvik / NRK