Hopp til innhold

Vil ha mer graffiti

Porsgrunn Kunstforening vil synliggjøre undergrunnskunsten i byen.

Graffiti og tagging trer tydelig frem i bybildet i Porsgrunn. Mye er gjort på ulovlig vis, og blir ansett som hærverk, mens annet blir sett på som kunst.

Nå ønsker Porsgrunn Kunstforening å sette fokus på gatekunsten i mer lovlige former.

I utgangspunktet er ikke tagging kunst, men det finnes mange graffitiutøvere som er kunstnere.

Kunstsjef Andreas Rishovd

Mer i sentrum

Andreas Rishovd

Andreas Rishovd, daglig leder i Porsgrunn Kunstforening.

Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl / NRK

- Jeg vil få politikerne i Porsgrunn og befolkningen til å se behovet for en graffitivegg, slik at gatekunstnere kan holde på i sentrum, uten at de blir tatt av politiet, sier Andreas Rishovd, daglig leder i Porsgrunn Kunstforening.

I tillegg til å foreslå en egen vegg for graffiti, ønsker Rishovd en gatekunstfestival i byen.

- I samarbeid med Porsgrunn kommune, har vi forsøkt å sette fokus på gatekunstmiljøet blant annet under byjubileet i fjor og under Stedsans i år. Vi vil fortsette å sette fokus på gatekunsten i mer lovlige former, sier han.

Se video: Ønsker seg graffiti

- Mindre kriminalitet

Rishovd tror dette vil føre til mindre ulovlig tagging.

- Erfaringene fra Skien, med den frie graffitiveggen der, tilsier at problemet blir mindre. Så lenge man har en arena hvor de kan utfolde seg fritt, sier han.

Gatekunst Porsgrunn

Tagging eller kunst?

Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl / NRK

Mange blander tagging og graffiti. Rishovd mener definisjonen ikke er så viktig, og at det er kunsten han ønsker å fokusere på.

- I utgangspunktet er ikke tagging kunst, men det finnes mange graffitiutøvere som er kunstnere, sier han.