Vil ha kunstsnø-avklaring

Ordfører Alf Johan Svele i Holmestrand ønsker å avklare om Botne skiklubb kan ta betalt for at skiløpere går på kunstsnø i lysløypa.

Skiløpere i Botnemarka

Skiløpere som går i dette kunstsnø-sporet må betale for det.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Snøkanoner til Botne skiklubb har sprutet ut snø for om lag 100 000 kroner i lysløypa så langt i vinter. Frivillige i skiklubben har sørget for at skiløpere har kunnet gå på ski i en liten del av lysløypa før den naturlige snøen kom.

Kommunen må godkjenne først

Skiklubben innførte en avgift for for dem som bruker kunstsnø-løypa for å få dekket noe av utgiftene. Men ifølge jurist og spesialist i allemannsretten Marianne Reusch, må kommunen først godkjenne en slik avgift.

– Det er ikke noe generelt forbud mot løypeavgift, men kommunen må gi tillatelse først. Dette er lovregulert. Det er fordi det ikke skal dukke opp avgifter i naturen på steder man ikke ønsker, sier Marianne Reusch.

Kunstsnø-skilt i Botnemarka

Avgiften gjelder bare for løyper som kun er laget av kunstsnø.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Hun viser til friluftslovens paragraf 14.

– Kommunen ble ikke kontaktet før avgiften ble innført i lysløypa. Er den innført ulovlig?

Jeg kjenner ikke til den konkrete saken. Men generelt kan jeg si at hvis kommunen ikke har gitt tillatelse til en avgift i et utmarksområde, så er det en ulovlig avgift, sier Marianne Reusch.

Sender søknad

Leder Morten Mobråthen i Botne skiklubb ser nå at klubben formelt kunne håndtert avgiften annerledes og sier at de nå skal søke kommunen.

Morten Mobråthen

Leder Morten Mobråthen i Botne skiklubb sier klubben skal sende søknad om å få ha avgift.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi har blitt klar over at vi burde hatt en godkjennelse fra kommunen. Vi har en god dialog med kommunen, sier Morten Mobråthen.

Overrasket over avgift

Ordfører Alf Johan Svele sier han ikke visste om kunstsnøavgiften før han leste om den i media og tok kontakt med skiklubben. Han sier kommunen nå skal se på det juridiske rundt denne avgiften.

– Vi må få mer kunnskap. Slår paragrafen som juristen viser til inn i dette tilfellet? Det må vi få klarhet i. Jeg vet ikke nok om det, sier Alf Johan Svele.

Alf Johan Svele

Ordfører Alf Johan Svele (H) har kontaktet skiklubben og håper å få til et møte.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Han regner med en rask avklaring rundt denne avgiften.

– For meg og kommunen er det vesentlig at allmennheten ikke blir hindret i fri ferdsel i naturen. Vi vil komme tilbake til eventuelle vilkår kommunen vil stille, hvis vi aksepterer avgiften, sier Svele.

Les også: • Du må betale for kunstsnøen

Reagerer på kunstsnøavgiften