Vil ha jerv på Hardangervidda

Jerven må få leve og yngle på Hardangervidda, hevder Naturvernforbundet, som mener den hører hjemme i en sterk og spennende høyfjellsfauna. Men grunneierne vil ikke ha en jerv luskende rundt.

Jerv

Det har ikke vært jerv fast i området på mange år, men Naturvernforbundet ønsker at dyret skal få leve og yngle på Hardangervidda.

Foto: Steve Kroschel / Reuters

I går ble det kjent at Rovviltnemnda for første gang åpner for jakt på jerv som streifer gjennom fjellområdene i rovviltregion 2, som omfatter Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vestfold.

Europeisk ansvar for jerv

Men det synes altså Norges naturvernforbund er feil løsning. Leve- og yngleområdet for jerv bør utvides til også å omfatte Hardangervidda, mener Naturvernforbundet.

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes mener det er håpløst å starte lisensjakt på et dyr i tilfelle streifdyr skulle komme inn i området.

Foto: Privat

– Vi har et europeisk ansvar for arten, og det er egentlig bare tull å starte lisensjakt på en slik art bare for å skyte eventuelle streifdyr som kanskje kommer inn i regionen. Og så ville det vært helt naturlig å hatt jerv i et høyfjellsøkosystem som for eksempel Hardangervidda i denne regionen, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

– Jeg tror vel at skepsisen til noe slikt er rimelig stor blant grunneierne, sier Johan Vaa, som er leder i Vinje lokallag av Hardangervidda grunneigarsamskipnad.

«Sterkt truet»

Jerven regnes som «sterkt truet» på rødlisten over dyrearter i Norge. Den har en «svært liten populasjon eller forekomst» - og har i rovviltregion 2 bare vært observert før 1980, i Vestfold, ifølge rødlisten for 2015.

Ifølge norsk rovdyrpolitkk skal det ikke være ynglende jerv i Nordfjella eller på Hardangervidda.

I Oppland fylke, derimot, skal det være leveområde for jerv, og der var det registrert 12 jervekull i fjor. Dette er det høyeste tallet på ynglende jerv over nordgrensa for rovviltregion 2, og det kan vere en del av grunnen til at det er flere observasjoner av streifdyr på og rundt Hardangervidda i fjor og i vinter.

Johan Vaa

Johan Vaa støtter sauebøndene i området, som ikke ønsker jerv luskende rundt.

Foto: Privat

Redd for sauen, ikke reinen

Hardangervidda er Europas største leveområde for villrein, og Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for forvaltningen av vilreinstammen her. Dette er likevel ikke grunnen til at Vaa ikke ønsker jerv der.

– Jerven greier ikke å springe ned et friskt reinsdyr. Da må det være helt spesielle snøforhold. Så jerven vil ikke gjøre noe vesentlig innhugg i villreinstammen, sier Vaa.

– Men det er en del sauehold i bygdene rundt der, og for dem vil det ikke være noe trivelig med jerv luskende rundt. Jeg velger å være solidarisk med dem og si nei til jerv på Hardangervidda, konkluderer Vaa om eventuell etablering av jerv på Hardangervidda.

Men Naturvernforbundet ønsker det de kaller en sterk og spennende høyfjellsfauna.

– Å fått gjenskapt et fungerende og helhetlig høyfjellsøkosystem på Hardangervidda, har vært ønskelig ut fra et naturvernsynspunkt, med jerv, reinsdyr, fjellrev, lemen og rype.