Vil ha fortsatt bevæpning

Fredag skal den midlertidige bevæpningen av norsk politi opphøre, opplyser kilder i Politidirektoratet til Dagbladet. Det vil være helt feil, mener lederen av Politiets Fellesforbund i Vestfold.

Politivåpen
Foto: NRK

Politiet har vært midlertidig bevæpnet i et år, men på fredag kan det altså bli slutt på bevæpningen ifølge Dagbladets kilder. Bakgrunnen for en slik konklusjon skal være at PST har nedgradert trusselsituasjonen fordi det skal være mindre fare for et angrep på Norge nå enn hva det var for et år siden.

Det klinger ikke som musikk i ørene til Per Fronth, leder av Politiets Fellesforbund i Vestfold.

– Vi er ikke tilhengere av at det skal bli slutt på midlertidig bevæpning. Det er viktig å presisere at den generelle trusselen er redusert, men trusselbildet mot politiet er ikke redusert. Tvert imot så sies det vel at man fortsatt ser en fare for akutte angrep på kort avstand mot politiet. I slike situasjoner rekker vi ikke å dra opp våpenet og deretter lade det.

– Sunn fornuft tilsier fortsatt bevæpning

Per Fronth.

Per Fronth vil understreke at nær hundre prosent av oppdragene til politifolkene som er i tjeneste blir løst uten noen som helst bruk av våpen.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Fronth sier at det per i dag ikke finnes andre tiltak som kan sikre politiet i like stor grad. Politidirektoratet har elektrosjokkvåpen inne til vurdering, men dette er foreløpig ikke tilgjengelig.

Fronth har ikke tall som kan underbygge at et flertall av hans medlemmer ønsker et permanent bevæpnet politi, men han sier at flere og flere av medlemmene blir tilhengere av en permanent bevæpning. Fronth velger å tro at den midlertidige bevæpningen ikke opphører på fredag.

– Hvis den sunne fornuften får råde, så tror jeg det fortsetter som nå.