Vil ha fire kommuner i Vestfold

NHO mener antall kommuner i Vestfold bør reduseres fra 14 til 4.

NHO har illustrert hvordan de mener framtidens kommunevestfold bør se ut

Slik ser NHOs forslag til nytt Vestfold-kart ut.

Foto: Hyper AS

Valglogo

NHO har tegnet norgeskartet på nytt, og vil redusere antall kommuner i landet fra 428 til 77. I Vestfold mener organisasjonen at kommunesammenslåinger bør ende opp i fire storkommuner: Horten-Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Sande og Svelvik ender i forslaget opp i den nye storkommunen Drammen.

Kristin Saga

Regiondirektør i NHO Vestfold, Kristin Saga, mener færre kommuner gir store fordeler.

Foto: John-André Samuelsen

– Vi har vært opptatt av å se på hvor kommunene utfyller hverandre i forhold til hvor folk bor og jobber. Så mener vi at hver kommune bør sentreres rundt en by. Vi får mer fortetting og urbanisering i framtiden. Da er det viktig at enhver sterk kommune har en god by i seg, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga.

– Utfyller hverandre

Hun mener både byene og distriktene vil fungere bedre med større kommuner.

– Distriktene og byene utfyller hverandre på mange måter. Totalt sett får folk et godt tilbud. Folk vil kunne bo der de bor, men vi får mer effektive kommuner som bruker ressursene bedre. Dette tror jeg blant annet fører til bedre velferdstjenester og større fagmiljøer .

I Vestfold er det klart at den ene av NHOs foreslåtte kommuner blir en realitet. Sandefjord blir en storkommune bestående av nåværende Sandefjord, Stokke og Andebu. I de andre kommunene er det foreløpig ikke enighet om noen endelige løsninger.

Ønsker ikke bykommune

Ragnar Lindås, Ordfører i Hof kommune

Ordfører i Hof, Ragnar Lindås, er uenige med NHO.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ordfører i Hof, Ragnar Lindås, er uenig i NHOs argumenter for at kommunene skal sentreres rundt en by.

– Vi satser på en flersenterkommune i nordre Vestfold med de fire tettstedene Holmestrand, Sande, Hof og Re. Ideen er at det skal være litt på hvert sted, i stedet for at alt skal sentreres rundt en stor by.

Ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele, er heller ikke enig med NHOs forslag om kommune i nordre Vestfold.

– Jeg er enig i prinsippene, men uenig i løsningen. Jeg synes NHO skulle holdt seg til det prinsipielle og latt kommunene tegne kartet.

– Store fordeler

Roar Jonstang

Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang håper på en sammenslåing med Tønsberg og Tjøme.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

På Nøtterøy er det ikke flertall for en sammenslåing mellom Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme nå, men ordføreren er positiv til forslaget.

– Jeg mener fordelene ved en storkommune er større enn ulempene, sier Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang.

Han mener det er en riktig løsning å gjøre byregionene til kjernen av nye storkommuner.

– En regionkommune vil gjøre det mulig for øyene i sterkere grad å påvirke byen i den retningen øyene og regionen er tjent med. Det er en fordel for Nøtterøy og Tjøme at Tønsberg-regionen er attraktiv. Men jeg har også respekt for de som mener man bør stå alene.