Hopp til innhold

Vil ha møte med sykehusdirektøren

LANGESUND (NRK): Tidligere fylkesordfører ber Fylkestinget kalle sykehusdirektøren inn til et møte for å orientere om situasjonen ved Sykehuset Telemark.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen

VIL HA MØTE: Tidligere fylkesordfører, nå gruppeleder for Senterpartiet på Fylkestinget vil at Fylkestinget kaller inn sykehusdirektør Bess Frøyshov til et møte.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

– Jeg mener det er naturlig at Fylkestinget får en orientering om situasjonen ved Sykehuset Telemark, i lys av fylkeslegens rapport, sier Terje Riis-Johansen.

Han tok til ordet for dette ved Fylkestingets åpning i dag.

Han opplever at flere er urolige for pasientsikkerheten ved sykehuset.

– Vi blir bekymret alle sammen når fylkeslegen sin tilsynsrapport forteller om det den gjør.

– Demokratisk underskudd

Riis-Johansen mener det er lite tillitvekkende at fylkespolitikerne ikke har noen formell eller reell innflytelse på hvordan sykehusene i fylket blir styrt.

Direktør Bess Frøyshov, Sykehuset Telemark

Sykehusdirektør Bess Frøyshov vil møte Fylkestinget om hun blir bedt om det.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

– Vi ser at beslutningene blir tatt utenfor fylket, og det er med på å skape en avstand mellom sykehuset og innbyggerne i fylket. Det er ikke bra, og noe som bør endres på.

Riis-Johansen avviser at det er snakk om en omkamp for sykehusene på Rjukan og i Kragerø som ble lagt ned i fjor.

– Dette er ikke et partipolitisk utspill. Jeg ønsker ingen omkamp, men gir uttrykk for en reel bekymring over situasjonen.

Fylkestinget skal ta stilling til Riis-Johansen sitt forslag i morgen. Senterparti-toppen forventer bred tilslutning til forslaget.

– Jeg tror dette er noe man kan være enige om at er lurt, på tvers av politiske partier.

Les også: Ordfører: – Vil gjenåpne Rjukan sykehus

Vil møte opp

Sykehusdirektør Bess Frøyshov sier hun godt kan tenke seg å møte Fylkestinget for å gi informasjon.

– Jeg vil gjerne snakke med alle som ønsker dialog og informasjon om sykehuset, sier Frøyshov.

Hun undrer seg allikevel over saksgangen.

– Vi eies av staten, og har tett dialog med både eier og styre, og følges veldig tett opp, men om fylkespolitikerne ønsker en orientering skal de som sagt få det.

Mener det er mangler med rapporten

Frøyshov understreker at rapporten fra fylkeslegen er en foreløpig rapport, og at sykehuset skal komme med sine tilbakemeldinger innen kort tid. Hun mener det er flere mangler med rapporten.

– Vi har funnet flere faktafeil og mangler som vi kommer til å gi tilbakemelding om.

Hun har forståelse for at Riis-Johansen blir bekymret av å lese rapporten fra fylkeslegen.

– Det er forståelig. Men jeg vil understreke at vi ikke er enige i rapporten fra fylkeslegen, avslutter Frøyshov.