Vil ha dobbeltdekker-tog på Vestfoldbanen

MDG mener toetasjes tog er den beste og raskeste løsningen for at pendlerne skal slippe å stå inn mot Oslo i rushtiden.

Et tog på Vestfoldbanen.

Folk vil ta toget og da skal de slippe å stå, mener Miljøpartiet de Grønne (MDG) som foreslår toetasjes tog på Vestfoldbanen.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Jeg tipper at penger er grunnen til at vi ikke har toetasjes tog i dag, for behovet er der. Togene er fulle på de viktige avgangene hver dag.

Det sier fylkespolitiker Harald Moskvil fra Miljøpartiet de Grønne (MDG). Han mener at dobbeltdekkere på Vestfoldbanen må til for å forhindre at passasjerveksten stopper opp.

– Det er et veldig dårlig tilbud at du må stå til Oslo. Det gjør at den fantastiske veksten vi har nå, på åtte prosent, stopper opp hvis vi ikke gir de bedre materiell.

Enstemmig støtte

Han ville ha inn toetasjes tog i Vestfold fylkestings høringsuttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029. Torsdag stilte hele fylkestinget seg bak forslaget hans.

Men hvorfor er ikke løsningen hyppigere avganger med de togsettene NSB allerede har?

– Vi har allerede halvtimes avganger i rushtiden. Oslosystemet tåler ikke flere avganger, og derfor må vi ha flere passasjerer på hvert tog innenfor den lengden tog vi har, sier Moskvil.

Harald Moskvil.

– Toetasjes tog kjøres over hele Europa. Det kjøres mye i Sverige, med gode resultater og fornøyde kunder, sier Harald Moskvil.

Foto: Anette D. Stensholt / NRK

– Kan bestilles nå

Moskvil mener at toetasjes tog utnytter skinnegangen bedre.

– Veldig mye av det vi snakker om på jernbanen har en horisont i 2025, 2030, 2032. Men toetasjes tog kan vi bestille nå og få innen to–fire år, avhengig av om vi kjøper eller leier, sier Moskvil.

Østfoldbanen er pekt ut som den første strekningen som kan få dobbeltdekkere i Norge.

Kjøreledninger og tunneler

Materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog sier til NRK at det er flere måter å opprettholde passasjerveksten på Vestfoldbanen på, og at det er viktig at tilbudet kontinuerlig forbedres over tid.

– Det må totalt sett vurderes hva som er de beste tiltakene gjennom å vurdere antall tog, frekvens, kapasitet og i tillegg ivareta standardisering av antall typer kjøretøy for å sikre den mest hensiktsmessige løsningen både kapasitetsmessig og økonomisk.

Hva må til for at dobbeltdekkere på Vestfoldbanen kan bli en realitet?

– Hele strekningen må vurderes opp mot mulige dobbeltdekkere for å avdekke om det må gjøres tiltak på infrastrukturen. Det må antas at det er tiltak som må utføres på Vestfoldbanen for å legge til rette for dobbeltdekkere. Dette gjelder spesielt høyde på kjøreledning og tunneler.

Harald Moskvil sier han har fått bekreftet av Jernbaneforum Sør at Vestfoldbanen er tilrettelagt for toetasjes tog uten å trenge endringer.