Vil ha assisterende rådmann

Nøtterøy kommune sliter med økonomien og må kutte i budsjettene sine. Likevel ønsker både rådmannen og flertallet av politikerne å ansette en assisterende rådmann.

Rådmann Toril Eeg

Rådmann på Nøtterøy, Toril Eeg, vil ha en assisterende rådmann i sin stab. Saken kommer opp til behandling i kommunestyret onsdag.

Foto: John-Andre Samuelsen.

Rådmann på Nøtterøy, Toril Eeg, tok selv opp spørsmålet om en assisterende rådmann. Ordfører Roar Jonstang (H) rådførte seg så med sentrale politikere i kommunen og fikk godkjennelse til å fremme saken politisk. Arbeiderpartiet er delt, mens felleslista SV / Rødt stemte nei.

Roar Jonstang

Ordfører Roar Jonstang (H) synes det er en god idé med en assisterende rådmann. Jonstang mener det er riktig for kommunen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Slik flertallet har vurdert saken er dette riktig for kommunen, sier ordfører Roar Jonstang til nrk.no.

Store oppgaver

Bakgrunnen for at spørsmålet om en assisterende rådmann ble tatt opp er at Nøtterøy kommune nå er i sluttfasen av flere store prosjekter. En ny kommuneplan skal straks godkjennes, det jobbes med kommunesammenslåing, samt at Nøtterøy har påtatt seg ansvaret for en ny fastlandsforbindelse og vegpakke Tønsberg.

– Vi trenger både kompetanse og ressurser til disse oppgavene. Vi ønsker å gjøre en god jobb og den politiske ledelsen mener dette var en god tanke og det rette å gjøre for kommunen, sier Jonstang.

Avgjøres av kommunestyret

Ordføreren påpeker også at de tillitsvalgte i kommunen er positive til opprettelsen av en stilling som assisterende rådmann. Jonstang sier det ikke skal gå ut overkommunens vanlige tjenester.

Kommunestyre skal behandle og avgjøre saken onsdag.