Vil ha åpent møte: – Har ikke tenkt noe annet

Ordfører Bente Bjerke har ikke tenkt å lukke dørene når granskingsrapporten skal presenteres i et formannskapsmøte på onsdag.

Bente Bjerke

ÅPNE DØRER: Ordfører Bente Bjerke vil ha åpne dører når granskingsrapporten presenteres på onsdag.

Foto: Emira Holmøy / Tønsbergs Blad

Granskingen av byggesaksavdelingen i Tjøme kommune er ferdig. Onsdag får politikerne vite hva granskerne har kommet fram til.

– Vi får forlagt rapporten i formannskapet. Jeg har i utgangspunktet ikke tenkt noe annet enn at møtet skal være åpent, sier Bjerke.

Hun forteller at hun ikke har noe kjennskap til hva rapporten inneholder.

– Jeg tror ikke vi får noe informasjon før den foreligger i formannskapsmøtet, sier Bjerke.

Hun har gitt beskjed til advokat Tor Erik Heggøy, som er kontaktperson mellom Tjøme kommune og granskingsselskapet BDO, om at møtet skal være åpent.

– Jeg regner med at presentasjonen er tilpasset det at møtet er åpent. Men hvis det kommer spørsmål og det blir behov for ytterligere redegjørelse, som vil inneholde informasjon som er taushetsbelagt, må vi bare vurdere om møtet skal lukkes der og da, sier Bjerke.

Gransket 160 saker

Granskingsselskapet har gjennomgått 160 byggesøknader som er behandlet av den tidligere byggesakslederen og hans etterfølger.

Rapporten skal gi svar på hvorvidt disse to har ytt tjenester utover kommunens veiledningsplikt i byggesaker, om de har behandlet saker der de var inhabile på grunn av relasjon til arkitektfirmaet Breili & Partnere og om saker fra dette arkitektkontoret er behandlet i tråd med regelverk.

Granskerne skal også besvare om kommunens regelverk og etiske retningslinjer er fulgt og om disse er tilstrekkelige.

– Offentliggjort så langt som mulig

Det er en representant fra granskingsselskapet BDO som skal legge fram rapporten og som vil gå gjennom hovedpunktene i formannskapsmøtet.

– Rapporten vil så langt som mulig bli offentliggjort. Enkelte opplysninger kan imidlertid bli unntatt offentlighet dersom opplysningens art krever det, sier Heggøy.

– Jeg tror ikke det vil være klokt å unndra hele rapporten fra offentlighet. Det ville skape ny turbulens, sier Carl- Erik Grimstad (V) som har engasjert seg mest i denne saken av politikere som sitter i formannskapet

Men nå melder han avbud til møtet onsdag.

– Jeg har søkt permisjon fra mine verv i kommunen etter at jeg ble valgt inn på Stortinget, sier Grimstad.

– Du har tidligere sagt at du ville følge opp denne saken, selv om du satser på rikspolitikken. Hva er grunnen til at du ikke prioriterer dette viktige møtet?

– Det er fordi Venstre har sitt gruppemøte i Stortinget onsdag. Vi skal konstituere vår nye gruppe. Dette er et svært viktig møte, sier Grimstad.