– Jeg gir aldri opp kattene mine

Aktor vil at Spire Elias Gunnarssønn dømmes til fengselsstraff og mister retten til å ha katter. Gunnarssønn hadde over 200 katter hjemme.

Spire Elias Gunnarssønn

Spire Elias Gunnarssønn avviser påstanden om at han mishandler kattene sine.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Det var satt av to dager til den såkalte «kattemannsaken» i Nedre Telemark tingrett, der Spire Elias Gunnarssønn er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven og brudd på straffeloven etter trusler mot offentlige tjenestemenn.

Aktor Svein Folkestad la ned påstand om at Spire Elias Gunnarssønn blir dømt til fengsel i 60 dager. Av disse skal 40 dager gjøres betinget med to års prøvetid. Aktor la også ned påstand om at Gunnarssønn blir fradømt retten til å ha katt, og til å betale saksomkostningene i forbindelse med rettssaken.

I en periode mellom februar 2009 og mai 2010 hadde Spire Elias Gunnarssønn 213 katter innesperret i hjemmet sitt i Drangedal. Kattene levde, ifølge tiltalebeslutningen, under svært dårlige forhold.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Video nsps_upload_2010_2_25_16_29_29_2447.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se de 191 kattene her:

Avviser mishandling

Tiltalte selv har erkjent de faktiske forholdene under politiavhør, men er ikke enig i at kattene blir mishandlet.

– Alle som har vært hjemme hos meg har sett at kattene mine har det bra. At de er i godt hold og er sosiale både med mennesker og i forhold til hverandre, sa Spire Elias Gunnarssønn.

– Betyr det at du fortsatt vil komme til å ha katter?

– Det kommer jeg til å fortsette med så lenge jeg lever, sa Gunnarssønn til NRK etter at retten var hevet fredag.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Helge Husaas og Spire Elias Gunnarssønn

Forsvarer Helge Husaas ba om full frifinnelse for sin klient Spire Elias Gunnarssønn.

Foto: Anita Moland / NRK

Ber om frifinnelse

Forsvarer Helge Husaas mente straffeutmålingen er for streng. Husaas ba om full frifinnelse fordi katteholdet hans klient har hatt har vært i samsvar med dyrevernloven.

– Mattilsynets tidligere vedtak der de ikke hadde noe å bemerke til katteholdet, er det som må gjelde her og ikke Mattilsynets seniorinspektør sine vurderinger senere, sa Husaas.

– Mangler kunnskap om kattehold

Husaas ba retten om ikke å legge vekt på uttalelsene til dyrevernnemnda og seniorinspektør Leif Nicolaysen i Mattilsynet om kattehold.

– Denne saken dreier seg om kattehold. Verken seniorinspektøren eller medlemmene i dyrevernmenda har særskilt fagkunnskap på dette området, sa Husaas.

– Ikke over ennå

Svein Folkestad

Aktor Svein Folkestad la ned påstand om fengsel i 60 dager og forbud mot at tiltalte holder katt.

Foto: Anita Moland / NRK

Aktor Svein Folkestad mener påstanden om 60 dagers fengsel og forbud mot kattehold er en riktig straff.

– Vi må også se til rettspraksis i tidligere tilsvarende saker. Ut fra det, mener jeg påstanden er riktig, sa Folkestad.

– I retten i går kom det fram at tiltalte fortsatt holder katter i hjemmet sitt. Hva tenker du om det?

– Det er opplysninger som politiet også har fått. Det krever jo en oppfølging, så vi er nok ikke ferdig med denne saken ennå, sa Folkestad.