Hopp til innhold

Vil gjenåpne Såstein

Grenland havn og industribedrifter i Grenland sender i dag et brev til Kystverket der de ber om å gjenåpne Såstein som ankringssted.

Sjheimevernet ved Full City
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Etter oljelekkasjene fra «Full City» utenfor Langesund i slutten av juli har Såstein vært stengt.

Utvidet myndighet

Som en forutsetning for gjenåpning av området, vil Grenland havn ha utvidet myndighet slik at de kan beordre flytting av skip i dårlig vær.

Finn Flogstad i Grenland havn sier det er behov for å ta imot flere skip enn det som er mulig i dag.

- Under gitte forutsetninger inntill Kystverket har gjennomført en risikovurdering, bør det være fornuftig å gjenåpne Såstein, sier Flogstad.

Han sier også at trafikksentralen i Brevik bør få utvidet myndighet slik at de kan beordre skip bort hvis det blir dårlig vær.

- Har ikke Såstein bevist en gang for alle det ikke er egnet for ankring?

- Nei, det er en altfor tidlig konklusjon. Men det vil nettopp denne risiko- og sårbarhetsvurderingen gi et svar på. Vi anbealfer å ta det i bruk under strengere rutiner, og avvente analyse fra Kystverket, sier Flogstad.

Miljøutfordring

Begrunnelsen er at det eneste oppankringsfeltet i Grenland når Såsteinflaket er avstengt, blir Frierflaket i Frierfjorden. Her er det i dag en ankringspraksis på maksimalt 7 skip, med en begrensing på 3 skip med farlig gods.

- Dersom det skal gis åpning for at flere skip skal kunne ankre opp på Frierflaket vil dette gi en økende miljøutfordring for beboerne i Bamble og Porsgrunn på begge sider av Frierfjorden, sier havnedirektør Finn Flogstad.