Vil fortsatt ha med Buskerud

Fylkestinget i Vestfold ønsker fortsatt en sammenslåing med Buskerud og Telemark. Buskerud har slått fast at et slikt samarbeid er uaktuelt.

Vestfold fylkeskommune

NY REGION: Fylkestinget i Vestfold avgjør i dag hvem de skal forhandle med om en sammenslåing.

Foto: Karianne Hinlo / NRK

Etter alt å dømme vedtar fylkestinget i dag å fortsette forhandlingene om en sammenslåing med Telemark og Buskerud.

NRK har vært i kontakt med alle gruppelederne i fylkestinget. Flertallet ønsker at Vestfold skal samarbeide med Telemark og Buskerud, og ikke bli en del av Akershus og Østfold.

Fylkesrådmannen i Vestfold innstilte nylig på at man fortsetter forhandlingene med Akershus, Østfold og Buskerud.

– Urealistisk

Lene Westgaard-Halle, gruppeleder i Vestfold Høyre, mener fellesforslaget som fremmes er urealistisk.

– Jeg tror alle er enige om at man gjerne skulle hatt Bu-Te-Ve, men det er ikke noe alternativ. Vi må forholde oss til de realistiske alternativene. Det er én region rundt Oslofjorden, eller Telemark alene.

Høyredame på fylkesting i Gildehallen

– KAN FØRE TIL DELING AV VESTFOLD: Lene Westgaard-Halle (H) frykter konsekvensene av fellesforslaget.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Hun frykter for Vestfolds posisjon dersom man ender opp med å kun forhandle med Telemark.

– Buskerud har vært svært tydelig. Det betyr sannsynligvis at man på sikt deler Vestfold, at kommunene i nord ønsker å gå sammen med Buskerud, og at den søndre delen bare blir et ytre hjørne av Telemark.

Vil skape arbeidsplasser

Arve Høiberg

KRITISK: Arve Høiberg, gruppeleder i Vestfold Arbeiderparti, mener en region med Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold vil bli for stor.

Foto: Nina Eriksen / NRK

Arbeiderpartiets gruppeleder, Arve Høiberg, mener Vestfold, Telemark og Buskerud til sammen utgjør et riktig bo- og arbeidsmarked.

– Hensikten med en region er å skape næring og attraktivitet der vi bor.

Han er kritisk til rådmannens innstilling.

– Vi mener at han tar en fundamental feilslutning i sin argumentasjon. Hvis det er slik at det er pendlerstrømmen som skal løses, trenger vi ikke regioner. Da holder det at man vedtar et handlingsprogram for å bygge ny jernbane.