Vil få frem innvandrerstemmer

Horten er den andre kommunen i Vestfold som får innvandrerråd.

Ruhsana Kausar

VIKTIGE SAKER: Integrering, inkludering og fattigdomsproblemer er viktige saker for Rukhsana Kausar, medlem av Horten flyktning- og innvandrerråd.

Foto: Privat

Ved valget i høst ble det bestemt at Horten også skal opprette et råd for flyktninger og innvandrere og sist uke hadde de sitt først møte.

Horten flyktning- og innvandrerråd skal behandle saker som har betydning for denne gruppen, forklarer ordfører i Horten, Are Karlsen.

Are, Karlsen, ordfører Horten kommune

Are, Karlsen, ordfører Horten kommune

Foto: © Werner Anderson

– Rådet skal gi råd om saker som skal til politiske behandling og innstillingen fra dem, følger saken gjennom den politiske behandlingen, sier Karlsen.

– Viktige stemmer

Horten kommune har allerede et barneråd, et ungdomsråd, et eldreråd og et råd for funksjonshemmede.

Det er viktig at saker politikerne skal behandle er diskutert blant dem det angår, mener Karlsen. Men han kan ikke love at de vil ta hensyn til alle råd de får.

– Det er ikke gitt at politikerne vil være enige i rådets innstilling. Det ligger i politikkens natur, men det er viktig å få frem de stemmene, sier han.

Integrering og fattigdomsproblemer

Flyktning- og innvandrerrådet i Horten har sju medlemmer og består av både politikere og representanter fra ulike innvandrerorganisasjoner.

En av dem er Rukhsana Kausar, leder av Horten flerkulturelle kvinnegruppe. Hun mener integrering er et viktig tema.

– Det er den viktigste saken vi kan jobbe med, men også fattigdomsproblemer blant innvandrere og inkludering i samfunnet er problemer det er viktig å ta tak i, sier Kausar.

Hun forteller at flere sliter med å bli akseptert.

– Det er flere som opplever å bli mobbet på skolen, eller sliter med å få jobb, forteller hun.

– Lærer demokrati

Hiam Al-Chirout

Hiam Al-Chirout, SV-politiker i Larvik kommune.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Horten er den andre kommunen i Vestfold som får et innvandrerråd. Det er etablert et innvandrerråd i Vestfold fylke, men det er kun Larvik som har et kommunalt innvandrerråd.

SV-politiker Hiam Al-Chirout var med på å etablere Larvik innvandrerråd i 2009. Hun mener slike råd er viktige for at minoritetens synspunkter skal nå fram.

– Gjennom innvandrerrådet kan vi komme med forslag, bli tatt på alvor og bli lyttet til, sier hun.

Mange innvandrere kommer fra land der det ikke er demokrati, og innvandrerrådet er en fin arena for å lære om hvordan den demokratiske prosessen fungerer, mener SV-politikeren, som selv er fra Syria.

– Her lærer vi hvordan vi kan påvirke politikken og få innflytelse i samfunnet, sier Al-Chirout.