Hopp til innhold

Vil etablere landets første miljøtaxisentral

GRENLAND (NRK): Det kan komme en egen miljødrosjesentral i Grenland, der målet er at alle taxiene skal ha nullutslipp. Miljøpartiet de grønne ønsker satsingen velkommen.

Miljøtaxisentral i Grenland

MILJØVENNLIGE PLANER: Det er planer om å etablere en egen miljødrosjestasjon i Grenland i Telemark med krav om nullutslipp på drosjebilene som skal benyttes.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima
Mona Nicolaysen

Mona Nicolaysen i Miljøpartiet de grønne er positiv til planene.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Tilbudet finnes ikke i dag, så jeg føler at det er et behov, sier Kristian Henrik Svindal fra Porsgrunn.

Han har sendt Telemark fylkeskommune en søknad om å opprette en ny miljøvennlig drosjesentral i Grenland. Han kjører selv el-taxi i området i dag, men ønsker nå å etablere sin egen virksomhet.

Ingen tilbud i dag

Det er per i dag ingen drosjesentral i Norge som har krav til at alle drosjebilene skal ha nullutslipp. Én aktør i Asker og Bærum er en såkalt klimanøytral drosjesentral og ønsker på sikt å satse på nullutslipp. Går Svindals planer gjennom hos politikerne, blir miljødrosjestasjonen dermed etter alt å dømme den første i landet av sitt slag.

– Jeg ser et behov for økt valgfrihet og at kundene skal kunne kjøre mer miljøvennlig. Hvis vi får konsesjon, vil vi stille krav om at alle skal kjøre med nullutslippsbiler, sier Svindal til NRK.

Saken fortsetter under videoen.

Hva mener folk på gata om el-taxi? Sjekk ut hva Joachim Fritzen og Marlene Roaldseth svarer i denne videoen.

Får politisk støtte

Miljøpartiet de grønne i Telemark gir tommel opp til prosjektet og mener det er en viktig grønn satsing.

– Jeg blir umiddelbart veldig begeistret. Jeg synes det er stas når næringen selv tar initiativ til å gjøre forandringer på ting som er helt nødvendig for fremtiden, sier leder av Miljøpartiet de grønne i Skien, Mona Nicolaysen.

Hun presiserer at det har vært mye fokus på «det grønne skiftet» den siste tiden, og Nicolaysen mener planene om miljødrosjesentralen går rett inn i den satsingen.

Jan Sørensen

Jan Sørensen, styreleder i Grenland taxi, frykter ikke for den eventuelle nyetableringen.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Det er mange som er opptatt av «det grønne skiftet», men hvis det skal bli forandringer som skal få betydning, må det komme fra grasrota og næringen selv.

Åpner for konkurranse

Grenland har i dag tre drosjesentraler, og Grenland taxi sier de ikke har noe imot planene om nyetableringen.

– En ny sentral som fokuserer på miljø går vi ikke imot. Blir det konkurranse på like vilkår, skal vi ikke si noe på det, sier Jan Sørensen, styreleder i Grenland taxi.

Søknaden om ny miljødrosjesentral er nå sendt ut på høring til kommuner og andre berørte parter i området.