Vil endre regelverket

Nav-direktør Terje Tønnesen vil endre regelverket, og gjøre det enklere for kvalifiserte innvandrere å få jobb.

Terje Tønnessen

Nav-direktør Terje Tønnesen vil gjøre det enklere for innvandrere med utdanning å få relevant jobb.

Foto: P / NRK

Tidligere denne uken fortalte NRK om tannlege Ali Al-Durra fra Irak, som ikke får jobbe som tannlege i Norge. Han drev sin egen tannklinikk i Irak før han måtte flykte til Norge, men her i landet får han ikke den praksisplassen han behøver for å praktisere yrket sitt. Det får Nav-direktør i Telemark, Terje Tønnesen til å reagere.

– Regelverket er for stivt

– Vi gjør det altfor vanskelig for innvandrere å bli en integrert del av norsk arbeidsliv, sier Tønnesen.

Han sier det er mange eksempler på godt kvalifiserte utlendinger som ikke får

Ali Al-Durra

Ali Al-Durra får ikke praksisplass som tannlege, selv om han veldig gjerne vil jobbe.

Foto: Tom Andersen / NRK

jobb i Norge. De får beskjed om å ta mer utdanning, eller endre utdanning, og i mange tilfeller er ikke dette nødvendig, sier Nav-direktøren.

– Det fører til at de blir stående utenfor arbeidslivet altfor lenge, og jo lenger man er utenfor, jo vanskeligere blir det å komme inn, sier Tønnesen.

En ressurs

Tønnesen mener mange innvandrere kan være ressurspersoner i ulike deler av arbeidslivet.

– Mange innvandrere har høy utdanning, og sitter ofte på etterspurt kompetanse i næringslivet.

Han sier det er altfor mange godt kvalifiserte innvandrere som jobber med ting de er overkvalifisert til å jobbe med.

– Godt utdannede mennesker vasker gulv og kjører drosje. Disse menneskene kunne brukt sin kompetanse andre steder, sier Tønnesen.

Enklere å få autorisasjon

Han foreslår å endre systemet, slik at det blir enklere for utlendinger med utdanning å få godkjent denne, slik at de kan bruke den i arbeidslivet.

– Vi må få et system som tar tak i dette før det har gått for lang tid. I dag er det bare 16 autorisasjonskontorer, dagens situasjon er alt for uoversiktlig.

Han mener dette bør tas tak i med en gang innvandrerne kommer til landet, slik at de vet hvor de kan gå for å komme seg i relevant jobb.

Politisk behandling

Tønnesen har tatt forslagene sine oppover i sin organisasjon, og informert direktorat og departement om hva de kan spille inn til politisk behandling.

– Til syvende og sist er det jo politikerne som avgjør dette, sier Tønnesen.

Han sier regjeringa er i gang med en handlingsplan på dette området, som skal løse opp regelverket, og gjøre det mer tilpasset problemene man står ovenfor på dette området.