Vil endre helsevesenet

FYRESDAL (NRK): Fyresdal kommune har som ambisjon å endre hele det norske helsevesenet. Stikkord er forebygging i ung alder og stressmestring.

Erik Skjervagen

SKOLE I STRESSMESTRING: Ordfører i Fyresdal, Erik Skjervagen mener det må tenkes nytt innen helse.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi må gjøre ting på en helt annen måte enn vi har gjort til nå, sier ordfører i Fyresdal, Erik Skjervagen.

Han er klar på at målet er hårete, men har tro på å bli en foregangskommune i landssammenheng.

– Vi ønsker å sette større fokus på forebygging, og vil begynne i ung alder. Vi vet mye om hvorfor barn for eksempel dropper ut av skolen, samtidig ser vi at dagens tiltak som mer PPT, mer spesialundervisning, flere lærere og så videre, ofte ikke har ønsket effekt.

– Ikke alternativ medisin

Sammen med lege Audun Myskja, skal kommunen lage en slags skole i stressmestring. Øvelser som Myskja har brukt i sin praksis i flere tiår, og som han mener har godt dokumentert effekt skal benyttes av elever, ansatte og brukere av kommunens tjenester.

Musiker, forfatter og lege Audun Myskja

Audun Myskja har stor tro på det han kaller Fyresdalsmodellen.

Foto: Marte Garmann Johnsen

Ordføreren, som tidligere har blitt kritisert for å være en tilhenger av alternativ medisin, avviser at Myskja sine metoder er alternative.

– Dette er ikke alternativ medisin, men en metode som ikke er satt i system her i landet tidligere.

Ordføreren tror ikke prosjektet vil bli oppfattet som kontroversielt. Det gjør heller ikke lege Myskja.

– Ut ifra et medisinsk standpunkt er ikke dette kontroversielt, sier han.

Lite brukt på barn

Myskja, som blant annet har jobbet mye med musikkterapi, blant annet i regi av Helsedirektoratet, har brukt stressmestringsøvelsene han vil introdusere i Fyresdal på flere pasientgrupper med god effekt tidligere. Men han har i liten grad brukt øvelsene på barn.

– Vi er mer på eksperimentelt nivå når det gjelder effekten dette har på barn. Men jeg har vært med på flere prosjekter med barn og unge som har vært kvalitetssikret i alle ledd, og har støttet meg på forskning andre har gjort, sier Myskja.

Han synes det er spennende å være med på prosjektet i Fyresdal, og forventer å se resultater i løpet av året.

– Det vil bli gitt mye opplæring utover våren, så håper jeg å se kvalitative og kvantitative resultater i løpet av året.

Skapte politisk debatt

Tone Irgens Veum

Tone Irgens Veum fra Senterpartiet i Fyresdal vil følge prosjektet tett.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Det skapte debatt i kommunestyret da forslaget om prosjektet blei tatt opp. Men frontene har roet seg, og folk er nå spente på å se hva prosjektet går ut på, sier opposisjonspolitiker Tone Irgens Veum fra Senterpartiet.

– Det er kanskje ikke alle som er like sikre på effekten det vil ha, men vi vil følge prosjektet tett, og ser fram til å få rapporter presentert i kommunestyret, sier Veum.