Far og sønn topper lista – vil dele ut gratis bibler til alle åttendeklassinger

Benjamin Karlsen er førstekandidat for Partiet de kristne (PDK) på Notodden. På andreplass står pappa Kjell Joel. Utdeling av bibler på ungdomsskolen blir en fanesak frem mot kommunevalget.

Kjell Joel Karlsen og Benjamin Karlsen

FAR OG SØNN TOPPER LISTA: Kjell Joel Karlsen og Benjamin Karlsen i sofaen på «Ambassaden» i Notodden sentrum.

Foto: Nils Skumsvoll

– Kristendommen er en viktig del av Norges historie. Barn og unge kjenner snart ikke sannheten lenger, sukker Benjamin Karlsen.

En fersk måling gjort for NRK, viser at PDK kan få sin første kommunestyrerepresentant i Telemark noensinne.

– En åndelig arv

Det serveres Twist og kaffe på det kristne samlingsstedet «Ambassaden» i Notodden sentrum.

Ved siden av den lokale PDK-lederen sitter pappa Kjell Joel Karlsen, som altså står som nummer to, på partiets Notodden-liste.

Partiet De Kristne

Benjamin og Kjell Joel Karlsen står øverst på lista for Partiet de kristne på Notodden.

Foto: Nils Skumsvoll

Han finner det helt naturlig at de to står sammen for det de mener er en viktig sak.

– Det er en åndelig arv i vår familie. Men Benjamin var først ute med å engasjere seg politisk, understreker han.

Vil opplyse ungdommen

To av ti personer under 30 år definerer seg som kristne i Norge. Det viser en undersøkelse som Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning gjorde i 2016.

Samtidig oppga seks av 10 i samme aldersgruppe at de var ateister eller ikke-troende.

Noen mener kommunene må gjøre mer for å spre Guds ord, mens andre mener det ikke er en kommunal oppgave.

Familien Karlsens representanter i PDK på Notodden er imidlertid sikre i sin sak.

– Mange barn vet ikke hva Kristi himmelfartsdag og pinse er for noe. Ungdommene får ikke tak i sannheten med dagens KRLE-undervisning, sier Benjamin Karlsen.

Benjamin Karlsen

Partiet de kristne vil at bibelen skal deles ut til alle åttendeklassinger i kommunen, og gjerne i resten av landet også.

Foto: Nils Skumsvoll

Han er ikke enig i at man også kunne ha supplert undervisningen ved å dele ut gratis eksemplarer av andre religiøse bøker, som for eksempel Koranen.

– Nei, for landet vårt er ikke bygget på det som står i Koranen. Norge er bygget opp på Guds ord.

Den hellige teksten skal ikke koste det offentlige en krone, om PDK får det som de vil på Notodden.

Den biten tar nemlig den kristne organisasjonen Gideon seg av.

– Kommunen må bare gi dem muligheten, sier Karlsen.

– Kommer langt med iPad

Samtlige partier på Notodden svarer at de er helt uenig i forslaget, med unntak av KrF, som er litt uenige.

Kommunen må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Knut Henning Duesund (KrF), understreker at de ikke har dette som tema i partiprogrammet, men personlig mener han at gratis bibler på skolen er unødvendig.

– Jeg tenker at elevene har tilgang til bibelen med den iPaden de har fått utdelt. Så får det være opp til lærerne å bruke bibelen som en del av KRLE-faget.

Ordfører Gry Fuglestveit (Ap) mener gratis bibler uansett vil bryte med skolenes reglement.

– Verken lag, foreninger eller andre markedsaktører får levere noe via ranselspost, så dette må de eventuelt gjøre utenom skolen, sier hun til NRK.