Hopp til innhold

Vil bygge landets første bydel med husbåter

Horten kommune kan som første kommune i landet få et område med flytende boliger. Men planene får blandet mottakelse.

Flytende boliger

Flytende boliger i Horten illustrert av Guy Design Group.

Foto: Guy Design Group

Som en del av en større utbygging av Indre Havn planlegger kommunen å åpne for etablering av inntil 30 flytende boliger.

En snekker kom med ideen

Hilde Hanson

Hilde Hanson, sivilarkitekt og prosjektleder.

Foto: Privat

– For noen år tilbake var det en lokal snekker som kom med ideen. Den har ligget brakk en stund. Da vi startet med en ny bydelsplan var det en båtbygger som kom opp igjen med ideen, sier Hilde Hanson, sivilarkitekt i Horten kommune og prosjektleder for Indre havn.

Området skal bli en ny bydel nær sentrum. I planene er det lagt opp til mellom 500 og 800 boliger, næringsarealer, kontorer, barnehage, småbåthavn med 300 båtplasser og friområder.

Først i Norge

– Vi har gjort en del undersøkelser og funnet ut at våre naboland Sverige og Finland er i gang med lignende prosjekter. Det er også lignende prosjekter i gang i Norge, men da private aktører, slik at Horten blir først ut dersom politikerne vil godkjenne dette, sier Hanson.

De flytende boligene er tenkt plassert ved en egen brygge ved siden av småbåthavna. I tillegg er det lagt opp til å lage flere små kunstige øyer i tilknytning til de flytende boligene.

(Saken fortsetter under bildet.)

Indre havn i Horten

Slik tenker Guy design og Alt arkitektur seg den nye bydelen i Horten.

Foto: Guy design og Alt arkitektur

Politikerne delt i synet på flytende boliger

Men planene har fått blandet mottakelse blant politikerne i kommunen. På et formannskapsmøte i høst uttrykte flere bekymring for folks tilgang til sjøen. Mandag skal saken på nytt opp i formannskapet og i saken er det tatt hensyn til dette, forsikrer Hanson.

– Allmenhetens tilgang skal sikres gjennom bestemmelser i reguleringsplanen og en egen sak for politikerne om hvordan folk kan vandre mellom boligene, sier hun.

Skepsis i Arbeiderpartiet

Nils Henning Hontvedt fra Arbeiderpartiet blir ikke beroliget av dette. Han er skeptisk til å forskyve grensene for bygging i strandsonen og sier de trolig stemmer nei til forslaget. I tillegg frykter Hontvedt at de flytende boligene kan bli kjøpt opp som fritidsboliger.

- Horten har ikke, og kommer heller ikke til å ha boplikt. Boliger bygget ut i skjærgården på denne måten, kan trekke til seg sesongbeboere snarere enn helårsbeboere. Uansett er vi skeptiske til dette, sier Hontvedt.

Høyre takker ja

Ordfører Børre Jacobsen fra Høyre er derimot svært positiv. Han mener en bydel med flytende boliger vil være attraktivt for både Hortens egne innbyggere, men også kunne trekke nye folk til byen. Arbeiderpartiets skepsis til privatisering av strandsonen har han liten forståelse for.

– Jeg tror dette blir en berikelse for Horten, og jeg tor det er mange i Horten som ønsker dette velkommen. Vi privatiserer svært lite og åpner strandsonen opp mer enn den har vært tidligere for folk flest. Derfor ser jeg ikke problemet, og Høyre er positive til dette forslaget, sier Jacobsen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark