Vil bedre beredskapen til sjøs

Høgskolen i Sørøst-Norge og Kystverket skal sørge for at fremtidige kriser løses så godt og effektivt som mulig.

KV Nornens

SAMARBEID: Kystverket skal samarbeide med høgskolen om beredskapen på sjøen. (arkivbilde: jobbet for å fjerne oljeflak mellom Horten og Moss i mai i år)

Foto: KV Nornen

– Det er gjort en del forskning på beredskapen på land. Den har ikke blitt så veldig mye bedre, men vi vet veldig lite om effekten av samvirkeøvelser til havs.

Høgskolelektor Jarle Løwe Sørensen

FLERE AKTØRER: Jarle Løwe Sørensen, lektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, tror et tett samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører er viktig for effektiv krisehåndtering.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

Lektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Jarle Løwe Sørensen, forklarer at samvirke har blitt et viktig prinsipp for den nasjonale beredskapen i etterkant av terrorangrepene 22. juli 2011. Og at det derfor er viktig å finne ut mer om hvordan forskjellige beredskapsenheter fungerer sammen ved krisesituasjoner på sjøen.

Avtalen, som ble signert tirsdag, formaliserer samarbeidet mellom Kystverket og høgskolens senter for beredskap.

Store hendelser

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, håper kompetansen som finnes ved høgskolen kan være med å bidra til at krisesituasjoner med mange involverte, blir tatt hånd om på en effektiv måte.

Johan Marius Ly, Beredskapsdirektør Kystverket

SAMARBEID: Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, mener det er positivt at de nå får mulighet til å dele erfaringer med beredskapsmiljøet på høgskolen.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

– Skip som går på grunn, oljeforurensing som følge av det. Det er den typen store hendelser vi skal kunne håndtere. Da bringer vi inn mange aktører som vi jobber tett sammen med.

– Viktig plassering

Kystverkets avdeling for beredskap ligger allerede i Horten. Kystdirektør Kirsti Slotsvik mener at Vestfold, med sin sentrale plassering og store skipstrafikk, er et viktig sted å få på plass et godt fagmiljø for beredskap.

– Vi kan snakke om Oslofjorden, men Vestfold, med sitt høgskolemiljø, har vært viktig. Det at man faktisk utdanner sjøfolk, er grunnen til at vi ser på høgskolen her.

Kirsti Slotsvik, Kystdirektør

NY KUNNSKAP: Kystdirektør Kirsti Slotsvik mener samarbeidet med forskermiljøet kan gjøre at Kystverket får nye og bedre svar på flere problemstillinger.

Foto: Kristian Dugstad / NRK