Vil ansette døve nattevakter

- Mangel på hørende som kan tegnspråk godt nok, sier virksomhetsleder Hilde Kari Maugesten.

Sykehjem, eldreomsorg, pleiere
Foto: LAUNETTE Florian / PHOTOPQR/LA PROVENCE

Hun har nå søkt om midler fra Vestfold fylkeskommune til ansettelsene på Nøkkelbo Bo- og behandlingssenter i Andebu.

- En ekstra ressurs

- Det er vanskelig å finne hørende nattevakter som har tilstrekkelig godt tegnspråknivå i forhold til det våre brukere krever, sier Maugesten.

Hun legger til at de også har nattevakter som er flinke i tegnspråk.

- Vi ønsker å legge til rette for at døve skal få samme muligheter til også ha denne type arbeid om natten.

Døve mennesker behersker tegnspråk på et høyt nivå, og er derfor en ressurs, forteller virksomhetslederen.

- Her er tegnspråket et arbeidsspråk. Tegnspråk er jo døves morsmål, og det språket de behersker på et helt annet nivå enn hørende gjør uansett.

- Er det et stort behov for å få de døve ut i samfunnet?

- Det er klart at i det alminnelig arbeidslivet blir høreseltapet litt fremmed. Men døve er jo absolutt akkurat like gode medarbeidere som hørende. Hos oss er de også en ekstra ressurs fordi de har en medfødt språkkompetanse som hørende ikke har tilegnet seg, sier Hilde Kari Maugesten.

NRKs tilbud – tilgjengelighet