Hopp til innhold

Landet stor tomt i Bamble – nå kan det bli megafabrikk her

Det norske selskapet Vianode har signert en festeavtale om en svær industritomt på 250 dekar i Bamble. – Viktig for hele Grenland, sier Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap).

Grenland havn

INDUSTRIETABLERING: Avtalen gir Vianode mulighet til en betydelig industrietablering i Bamble kommune.

Foto: Frier Vest

Avtalen sikrer Vianode tilgang på en tomt som selskapet ønsker å benytte til en fabrikk for bærekraftig produksjon av batterimaterialet grafitt.

Det skriver Frier Vest i en pressemelding. Frier Vest er et industriområde under utbygging, sentralt plassert i Bamble i Grenland.

Vianode er en norsk produsent av bærekraftige batterimateriale. Selskapet er eid av Elkem, Hydro og Altor Equity Partners.

Trenger mer strøm

Styreleder i Frier Vest Holdning AS, Roy Vardheim, mener avtalen gir utviklingen av selskapet ytterligere fart, og en etablering vil kunne gi betydelig vekst for hele grenlandsregionen.

– Vi ønsker oss nyskapende industrielle leietakere som har full utnyttelse av den attraktive beliggenheten, med blant annet umiddelbar tilgang til et effektivt havneanlegg, sier Vardheim.

Frier - Vest i Bamble

GJØRES KLART: Området er i ferd med å gjøres klart for store industribedrifter.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Selskapet presiserer at de derimot trenger mer strøm til området for at fabrikken kan bli en realitet.

– En endelig investeringsbeslutning om utbygging forutsetter nødvendige rammevilkår inkludert tilgang på kraft og støtteordninger, samt kommersielle forhold.

Produkt til elbil-lading

Selskapet hevder at materialer de produserer gir rundt 90 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens konvensjonelle materialer.

For blant annet elbiler inkluderer dette raskere lading, økt rekkevidde, lengre levetid, samt økt sikkerhet, mener selskapet.

Ordfører i Bamble

FORNØYD: Ordfører Hallgeir Kjeldal var strålende fornøyd med nyheten om industriselskapet som vil slå seg ned i kommunen hans.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kommuneledelsen i Bamble har ifølge ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap) vært kjent med nyheten i om lag et halvt år. Han erkjenner at det har vært slitsomt å holde på hemmeligheten så lenge.

– At det når blir sluppet løs er veldig moro, sier Kjeldal.

Ordføreren presiserer at det inntil videre kun er snakk om en leieavtale.

– Dette er ikke en avtale som bekrefter bygging, men et veldig viktig og stort skritt videre mot en realisering av fabrikk i Grenland.

Han spår kanskje flere hundre nye arbeidsplasser, ny vekst og utvikling.

– Dette betyr mye for hele regionen. Dette er like viktig som petrokjemianleggene og den industrireisingen som startet her i Bamble på 70-tallet, fastslår Kjeldal.

– Blir Norges største havn

Havnedirektør Torben Jepsen i Grenland Havn forteller om et enormt arbeid som skal gjennomføres før havneanlegget står ferdig.

– Akkurat nå holder vi på å sprenge ut selve industritomten. Fyllmassen fra sprengningsarbeidet skal brukes til å etablere et nytt havneanlegg med terminal og kaifront.

Havnedirektøren tilføyer at arbeidet vil foregår i flere faser.

– Men når alt sammen en gang står ferdig, vil nok dette være Norges største havn, sier Jepsen.