– Må ha værgudene på vår side

Arbeidene med jernbanen mellom Holm og Nykirke er i rute, i alle fall foreløpig.

Fegstad.
Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket

Den nye, dobbeltsporede jernbanen fra Holm til Nykirke skal snart være ferdig. 28. november skal det etter planen settes trafikk på sporet.

Holmestrand stasjon ligger omtrent midt på strekningen, inne i fjellet, og Jernbaneverket opplyser på sin nettside at tunnelen på begge sider av stasjonshallen så å si er ferdig, og at arbeidet foreløpig er i rute.

– Men vi må ha værgudene på vår side. Vi får problemer hvis vi får langvarig sprengkulde eller mye snø i november, legger prosjektsjef Knut Edmund Knutsen til.

Går alt etter planen stenges banen for trafikk 29. oktober og frem til åpning i slutten av november. Det gjøres for å koble den nye parsellen sammen med eksisterende bane og for å prøvekjøre strekningen.

I tillegg skal stasjonsområdet omarbeides slik at passasjerene kommer seg fram til den nye stasjonshallen, opplyser Jernbaneverket.