Vestfold vil ha fylkesmannen

Fylkestinget i Vestfold gikk torsdag kveld enstemmig inn for at fylkesmannsembetet bør bli i Vestfold ved en sammenslåing med Telemark.

Fylkestinget i Vestfold

ENSTEMMIG: Fylkestinget i Vestfold vil at fylkesmannsembetet skal ligge i Vestfold ved sammenslåing med Telemark.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Dermed gikk fylkespolitikerne imot fylkesrådmannens forslag om å la Skien få fylkesmannsembetet. Som punkt to stemte flertallet for at det er det regionale nivået som bør lokalisere fylkeshovedstaden.

– Vi har sendt et kraftig signal om at vi ønsker å beholde fylkesmannen, samtidig sender vi et tydelig signal til Stortinget om at vi mener at det er opp til oss regionspolitikere å bestemme hvor fylkesadministrasjonen skal ligge, sier fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes.

Uenighet

For en måned siden gikk fylkespolitikerne i Telemark ut og sa at de vil ha hele administrasjonen – både den politiske og administrative – i Skien. Dette til tross for at forhandlingsutvalget i de to fylkene tidligere har blitt enige om en delt løsning mellom Skien og Tønsberg.

Rune Hogsnes

SIGNALEFFEKT: Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, sier fylkestinget har gitt et kraftig signal om at de vil beholde fylkesmannen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Jeg skal ikke legge skjul på at dette kan gjøre starten på den nye regionen litt vanskelig, men det har den for så vidt vært de siste par månedene, sier Hogsnes.

Det er til syvende og sist Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bestemmer hvor fylkesmannsembetet skal ligge.

Overrasket

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, sier han er overrasket over vedtaket i fylkestinget i Vestfold, men at han tar det til etterretning.

Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Telemark

OVERRASKET: Fylkesordføreren i Telemark, Sven Tore Løkslid, sier han er litt overrasket over vedtaket i fylkestinget i Vestfold, men at han tar det til etterretning.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– I et møte som fylkesordføreren i Vestfold og jeg var i hos statsråd Jan Tore Sanner, ble det sagt at ingen får begge deler, dermed vil dette bety at Telemark får fylkeshovedstaden, sier Løkslid.

I neste uke skal fylkestinget i Telemark møtes for å stemme over sin rådmanns innstilling.

– Fylkesrådmannen har lagt fram ei innstilling om at fylkesmannen blir lagt til Telemark, og fylkeshovedstaden til Vestfold, men jeg vet ikke hva fylkestinget gjør etter det nye vedtaket i Vestfold, sier fylkesordfører Løkslid.

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, sier at de nå vil avvente hva fylkestinget i Telemark kommer fram til.

– Og så får vi vente på hva Stortinget sier i juni når de skal vedta regionsreformen før vi setter oss ned og ser om vi kan lage noe fint i sammen, sier Hogsnes.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Siste nytt fra Vestfold og Telemark

Siste nytt fra Vestfold og Telemark