Vestfold-bibliotekene leder an

Vestfold-bibliotekene skaper nye tiltak som sprer seg til biblioteker over hele landet. Nå har de fått 2 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket for å fortsette det gode arbeidet.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

MØTEPLASS: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et av Vestfold-bibliotekene som har fått bevilget penger fra Nasjonalbiblioteket til nyskapende prosjekter.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Vi er flinke til å skape nye tiltak og gode til å skrive søknader, sier Unni Minsås som er fylkesbiblioteksjef i Vestfold.

Til tross for at det kun er seks ansatte ved Vestfold fylkesbibliotek, fikk de tildelt penger til tre prosjekter i denne omgangen.

Det var først ute i landet med "Sommerles" allerede i 2012; nå har de fått bevilget 350 000 kroner for å lede et nasjonalt prosjekt for å skape mer leseglede blant barn.

Vestfold fylkesbibliotek

NYSKAPENDE: Rådgiver Pernilla Slotte Hjermann og fylkesbiblioteksjef Unni Minsås er stolte av hva Vestfold-bibliotekene får til.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– I 2012 startet vi opp med sommerles-kampanje i hele Vestfold, der skoleelever skrev ned på et ark hva de leste den sommeren. I 2014 ble lesekampanjen digitalisert, og nå er 300 kommuner med, forteller rådgiver Pernilla Slotte Hjermann. Det er hun som nå skal se til at det blir lik gjennomføring av leseprosjektet over hele landet.

Pusterommet

«Pusterommet» er et annet prosjekt som de nå skal videreføre etter å ha fått 400 000 kroner i støtte.

– Vi begynte i fjor med Sandefjord og Horten som pilotbibliotek, og nå skal det utvikles videre, forteller Pernilla Slotte Hjermann som håper dette prosjektet også vil bli videreført til biblioteker rundt i hele landet.

«Pusterommet» handler om å skape en frisone for ungdom, der de unge selv er med på å utforme hvordan de vil at et bibliotek skal framstå.

Pusterommet

PUSTEROMMET: Ungdommer fra Horten og Sandefjord har vært med på å utforme hvordan de ønsker at biblioteket skal være et friområde for unge.

Foto: Privat

– Målet vårt er å skape et friområde i samfunnet der unge ikke føler press og forventninger, men kan utfolde seg, forteller Slotte Hjermann som kan vise til gode tilbakemeldinger fra Sandefjord og Horten.

– Er ikke noe av poenget med bibliotek at man skal være stille og sitte i ro og lese?

– En del tror fortsatt det, men det er ikke slik lenger, sier Slotte Hjermann som forteller at det selvfølgelig ikke er greit med løping og skriking, men at bibliotekene stadig er i utvikling for å bli ledende felles møteplasser i samfunnet.

Flere prosjekter

Vestfold fylkesbibliotek har også mottatt 350 000 kroner til å utvikle morgendagens biblioteksystem. Det går ut på å samle ressursene i Vestfold-bibliotekene og gjøre det enklere for brukerne å finne fram i systemet, for eksempel via nettsider.

Sande bibliotek har fått 75 000 kroner til å utvikle en helpdesk, slik at man kan få hjelp på biblioteket til å sende søknader til f.eks. Nav, lære enkel databruk og få informasjon om hvordan man finner fram i offentlige systemer.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er tildelt 750 000 kroner som skal brukes til å utvikle «morgendagens veileder», og Larvik har fått 75 000 kroner til prosjektet "Poesiens skitt og kanel – hvordan skille?"

Nasjonalbiblioteket bevilger årlig penger til nyskapende prosjekter og utviklingstiltak. I år var potten 18 millioner kroner, og 2 millioner kroner gikk denne gangen til Vestfold-bibliotekene.

Pengene som Nasjonalbiblioteket deler ut, finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping.