Verneombud føler seg holdt utenfor

Hovedverneombudet i Fyresdal kommune mener han ikke ble tilstrekkelig involvert i varslingssaken mot rådmannen. Han mener han ikke ble orientert og savner viktig informasjon om prosessen.

Kommunehuset i Fyresdal

I 2014 ble kommunestyret i Fyresdal orientert om arbeidsmiljøproblemer mellom ansatte i kommunen og rådmannen.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Hovedverneombud Hans Haakenstad skulle ønske saken først ble forsøkt løst sammen med tillitsvalgte og verneombud, samt at han hadde fått bedre informasjon om prosessen.

– Ble ikke orientert

Det var i fjor at ansatte og tidligere ansatte i Fyresdal kommune varslet kommunestyret om arbeidsmiljøproblemene som ble knyttet til rådmannens lederstil og oppførsel.

I et brev til Arbeidstilsynet i april, skriver hovedverneombud Hans Haakenstad at han ikke ble orientert om prosessen eller var med i vurderinga av om det er behov for å iverksette tiltak. Blant annet etterlyste han bedre informasjon om en konsulentrapport som ble bestilt av kommunens kontrollutvalg.

Haakenstad ønsker ikke å la seg intervjue av NRK, men bekrefter at han mener prosessen ikke har vært god nok.

Er involvert nå

Ordfører i Fyresdal kommune, Erik Skjervagen, er delvis enig.

Arbeidstilsynet har bedt kommunen om å forklare hvordan vernetjenesten ble orientert om prosessen.

Ordfører Skjervagen sier at hovedverneombudet er involvert i den jobben som nå gjøres for å bedre arbeidsmiljøet i Fyresdal kommune.