Verdens første sansekirke

Verdens første sansekirke, Tomaskirken ved døvesenteret Signo i Andebu, er vigslet og tatt i bruk.

Døvedans i kirken

Den kjente døve danseren Schirin Zorriassateiny danset på sansegulvet i Tomaskirken da den ble åpnet.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det var biskopen i Oslo, Ole Christian Kvarme som også er de døves biskop i Norge, som vigslet den nye kirken.

Vibrasjonsgulv

Inne i kirken ligger verdens største vibrasjonsgulv slik at hørselshemmede og mennesker med multihandikap skal få oppleve musikken i kirken.

Gulvet er 52 kvadratmeter stort og har 54 vibrasjonselementer eller basshøyttalere montert under eikegulvet. De er koblet til 27 kraftige forsterkere. På den måten kan døve og døvblinde oppleve musikken gjennom kroppen.

I kirkegulvet er det ledelys for dem som ser litt, og kirken har også et lysorgel som spiller i takt med musikken.

På den ene veggen er det bygget en steinvegg med rennende vann som er til å ta og føle på. Det skal også være rennende vann i døpefonten.

(Tekst fortsetter under bildet)

Lysorgel i taket

I kirken er det et lysorgel i taket.

Foto: Tordis Gauteplas / NRK

Stor opplevelse for brukerne

De som denne kirken er ment for, synes opplevelsen var stor. De opplevde musikken gjennom vibrasjoner og noen beveget seg til rytmene. Det formidlet de som tolker de døve og døvblinde.

Også for seende og hørende kan musikk formidlet på denne måten være en fantastisk opplevelse, sier biskop Laila Riksaasen Dahl, som var til stede under åpningen av Tomaskirken.

(Tekst fortsetter under bildet)

Biskop Ola Kristian Kvarne med tolk

Biskop Ole Christian Kvarme vigslet kirken med døvetolk.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Dette appellerer jo til oss alle, jo mer vi kan bruke av kroppen på denne måten. Jeg har helt på gråten jeg, sier biskopen i Tunsberg.

Det var så fantastisk å se gleden, blant annet han som tente adventslys og viste en enorm glede ved det. Han var så givende for oss alle, at jeg ble helt satt ut, sier hun.

Under åpningsarrangementet, som ikke bare var en gudstjeneste der døvepresten ved Signo, Marco Kanehl holdt preken, var det blant annet dans med den kjente døve danseren Schirin Zorriassateiny.

Kirken, som er et egent kirkebygg på området til Signo i Andebu, skal være åpen for alle beboere og ansatte. Den har kostet seks millioner kroner og er finansiert ved hjelp av gaver.

Laila Riksaasen Dahl

Biskop Laila Riksaasen Dahl var så imponert at hun nær ble satt helt ut.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK