Venter storinnrykk til øvelse

1500 utenlandske stridskjøretøy skal ut på norske veier.

Deployering til øvelse i Hordaland

De neste ukene vil du få se mange slike kjøretøy på veiene på Østlandet.

Foto: Simen Rudi/Forsvaret / Simen Rudi/ Forsvaret

De neste ukene vil du som bilist få se mye militær trafikk på hovedvegnettet på Østlandet. Og du må nok smøre deg med tålmodighet om du befinner deg på veien til visse tidspunkt.

I forbindelse med NATO-øvelsen Noble Ledger 2014 skal Forsvaret flytte cirka 1500 utenlandske stridskjøretøy, 300 militære hengere og 580 containere. Alt dette skjer i tidsrommet 2. til 15. september.

Militære kolonner

Transporten vil i all hovedsak skje fra havneanlegget Grenland havn i Brevik i Porsgrunn og skal transporteres videre til øvingsområdene ved Elverum og Rena.

Fra Brevik vil materiellet forflyttes videre med tog og tungtransport, mens noe kjøretøy vil gå for egen maskin. Det vil også ankomme et parti til Borg havn i Fredrikstad.

Publikum vil merke stor militær trafikk i form av både enkeltkjøretøy, tungtransport og kjøretøy i kolonner, opplyser Statens vegvesen.

– Dette vil tidvis kunne medføre redusert framkommelighet, sier faggruppeleder Therese Thowsen på Statens vegvesens vegtrafikksentral i Oslo i en pressemelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Militærøvelse

Når Forsvaret skal flytte på disse kjøretøyene må du trolig smøre deg med tålmodighet når du skal ut på veiene. De kommer trolig på lang rekke.

Foto: Tanja Renate Aakerøy / Hæren

Her vil du se dem

Transportene vil foregå både på dag-, kveld- og nattestid på disse strekningene:

  • E18 Brevik- Oslo
  • E6 Fredrikstad- Oslo
  • E6 Oslo- Kløfta
  • E16 Sandvika- Hønefoss- Lunner- Kløfta
  • E16 Kløfta- Skarnes
  • E16 Skarnes- Kongsvinger
  • Fv24 Skarnes- Stange
  • Rv3 Stange- Elverum
  • Rv2 Kongsvinger- Elverum

Transporten gjennom Oslo vil skje utenom rushtid eller om natten.

6000 NATO-soldater øver her

Norge er vertsnasjon når 6000 NATO-soldater trener under øvelsen Noble Ledger. Øvelsen er en viktig del av forberedelsene til Nato Response Force, opplyser Forsvaret.

Øvelsen er årets største logistikkoperasjon for Forsvaret.

– Nå skal vi utnytte vår erfaring med store forflytninger, og det er utarbeidet en god plan for mottaket til denne øvelsen. Vi er forberedt, men vi vil sikkert avdekke noen forhold vi må øve mer på, sier brigader Stener Olstad ved Forsvarets logistikkorganisasjon.

Følger med

Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider om trafikkavviklingen under øvelsen.

– Vi følger nøye med på situasjonen på vegene, sier Thowsen.

I perioden 25. september til 4. oktober skal materiellet transporteres tilbake. Dette vil foregå på de samme strekningene, og det vil også kunne medføre redusert framkommelighet på veiene.