– Mange i Vestfold føler nok at de får lite igjen for eierskapet

Men fylkesordføreren avventer utredningen før de går i diskusjoner med Telemark om Teater Ibsen.

Teater Ibsen sett frå Skienselva

Fylkesordfører i Vestfold, Per Eivind Johansen, sier de vil vente på utredningen før de tar noen avgjørelse om eierskapet i Teater Ibsen.

Foto: Anne Lognvik

Politikere i Vestfold har tidligere truet med å trekke støtten til Teater Ibsen, dersom det ikke opprettes et senter for scenekunst for barn og ungdom i fylket.

Dermed har fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen, i dag gått ut og sagt at flere kommuner i Telemark må være med på å finansiere teateret. Han frykter at samarbeidet med Vestfold er over.

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen, frir til flere Telemarkskommuner og drømmer om et teater som samler hele fylket.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

– Det er to ting. Det ene er det generelle, at det er bra å ha et fellesskap til teateret, sier Riis-Johansen.

– Det andre er det mer konkrete, at Vestfold har hatt en prosess og diskuterer om de skal være med videre som eier at teateret. Og da får vi en ny situasjon.

Fikk en kald skulder

Fylkesordfører i Vestfold, Per Eivind Johansen, svarer dette på spørsmål om Telemark har noe å frykte:

– Vi har hatt en diskusjon det siste halvåret om ønsket om å opprette et senter for scenekunst for barn og unge i Vestfold. Det er det nå en utredning på og vi får svaret i løpet av kort tid, sier Johansen og legger til:

– Vi hadde et ønske om at Teater Ibsen skulle ta seg av den utredningsoppgaven. Det fikk vi en kald skulder til, de var ikke interessert på noen måte. Derfor har Vestfold fylkeskommune gjort den utredningen selv. Så vi opplevde vel relativt liten imøtekommenhet i forhold til et ønske vi mener er legitimt.

Han mener det derfor er en viss skepsis blant politikerne i Vestfold fylke i forhold til Teater Ibsen, hvis det ikke blir noe senter for scenekunst i fylket.

Vil ikke ta noe på forskudd

Per-Eivind Johansen

Fylkesordfører i Vestfold, Per Eivind Johansen, mener de fikk en kald skulder fra Teater Ibsen, da Vestfold ville utrede mulighetene for et senter for scenekunst for barn og unge.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Allikevel ønsker fylkesordføreren å avvente utredningen, før man tar noen avgjørelse.

– Først må vi se hvordan vi eventuelt kan organisere et slikt senter, og så blir det en diskusjon med teateret om å gjennomføre det. Jeg føler at vi ikke skal ta noe på forskudd. Det er nok mange i Vestfold som føler at de får lite igjen for eierskap i Teater Ibsen, selv om jeg som sitter ganske tett innpå det ser jo at vi får en hel del. Men det koster jo oss tross alt over 3 millioner kroner i året, sier Johansen.

Han vil gjerne ha med seg Vestfold-kommuner inn i samarbeidet.

– Tønsberg var inne en kort periode, og vi har hatt dialog med Larvik.

– Det er å forskuttere

Terje Riis-Johansen frir i dag til alle kommunene i sitt fylke, og sier at det hadde vært fantastisk å få et teater som samlet hele Telemark.

– Det er forståelig at han mener det, men at det skal bli et sterkt Telemarks-teater det syntes jeg er å forskuttere noe, forteller Per Eivind Johansen.

– Når tror du vi har et svar på om Vestfold fortsetter å være en del Teater Ibsen?

– Nå skal vi først vurdere denne utredningen, og så får vi ha en dialog med teateret og etter hvert legge frem en sak for fylkestinget. Så noe tidsaspekt på det har jeg ikke, men det må jo skje i løpet av vinteren, avslutter Johansen.