Venter konkurranse om miljøpolitikk

En utradisjonell politisk konstellasjon ble presentert i Tønsberg fredag ettermiddag. Nå skal Miljøpartiet De Grønne jobbe på en felles miljøplattform med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Ny politisk plattform i Tønsberg

Henning Wold (H) som ledet forhandlingsutvalget legger fram avtalen for undertegning. Til venstre for han sitter Petter Berg (H) som fortsetter som ordfører samt Lene Lauritsen Kjølner og Kjell Anders Lier fra MDG. Bak Petter Berg står Bent Moldvær (Frp) som overtar varaordførerklubba fra Anne-Lise Skarstad (KrF) som står til venstre for Moldvær.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Valglogo

– Vi skriver politisk Norgeshistorie i dag, for denne konstellasjonen har vi ikke sett i Norge tidligere.

Det sa lokallagsleder Kjell Anders Lier i MDG da avtalen mellom partiene ble presentert. Og som kjent har ikke denne konstellasjonen blitt tatt like godt imot av alle. Det kom sterke reaksjoner på sosiale medier da intensjonsavtalen ble kjent, og kort tid før pressekonferansen skrev Tønsbergs Blad at tre av styremedlemmene har gått ut av styret i MDG i protest mot den avtalen som er inngått.

Lokallagsleder Lier synes det som har skjedd er beklagelig, men han er likevel optimistisk.

– Jeg tror opposisjonen nå vil "konkurrere" om å føre en god miljøpolitikk, og da kan vi få en situasjon der alle partier jobber for et bedre miljø.

34 miljøpunkter

Kjell Anders Lier

Vi kunne ikke håpe på mer, sa Kjell Anders Lier i MDG da samarbeidsavtalen ble presentert fredag ettermiddag.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Det var i alle fall ei imponerende liste av saker som partiene nå står sammen om. De sier nei til bru mellom Kaldnes og Korten, ja til fullt vern av matjord i den kommende fireårsperioden samt gjeninnføring av fergedrift mellom Husøy og Husvik som del av et såkalt vannmetro-nettverk som kan erstatte noe av biltrafikken inn mot sentrum.

Partiene vil også utrede muligheten for en miljøtunnel på Ringveien ved Træleborg og mot Ramsar-området. Det siste er spesielt viktig dersom det såkalt øst-alternativet for bru (altså parallelt med Kanalbrua) skal utredes.

Når det gjelder eventuell bru mellom Kaldnes og Korten, viste påtroppende varaordfører Bent Moldvær til at utredningen om dette ikke er skrinlagt.

– Men vi kan si hva vi ønsker om dette.

Petter Berg (H) fortsetter altså som ordfører. Bent Moldvær mister varaordførervervet etter forrige kommunevalg, men nå rykker han altså inn igjen på denne plassen.

Partiene har fordelt utvalgene

Ingen andre navn er klare så langt, men ledelsen av utvalgene er delt mellom partiene. Høyre skal lede utvalg for oppvekst og opplæring og utvalg for helse og omsorg. MDG får utvalget for kultur, idrett og folkehelse, KrF skal lede utvalg for bygg og arealplan mens Frp får lederen i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling.

Fortsatt fire partier

Det var bare godord å høre fra samtlige partier som står på den felles miljøplattformen. Alle var enige om at det hadde vært en ryddig og fin prosess, men samtidig påpekte flere at enighet om noe ikke betyr enighet om alt.

– Vi er fortsatt fire forskjellige partier.