Veivesenet honorerer syklister

Ansatte i Statens Vegvesen region sør blir honorert med ekstra ferieuke for å sykle eller gå til jobben.

Senioringeniør Rune Gunnerød i Statens Vegvesen sykler mer eller mindre daglig til jobben hele året, også sist vinter.
Gode klær, god sykkel og godt brøytede sykkelveier har gjort det mulig.

 

 

 

Rune Gunnerød
Foto: Freddy Samsom Fagerheim / NRK

- Nå om dagen er det jo bare en fornøyelse, sier Gunnerød. 

- Tilbudet fra veivesenet er et ledd i miljøstrategien. Ansatte som går eller sykler til jobb får godskrevet arbeidstiden med 4 timer pr. måned. Det blir en hel uke i løpet av et år. I tillegg er det med i aktivitetsavtalen at den ansatte trimmer fire timer i måneden.

På mange arbeidsplasser, også i veivesenet, består mye av arbeidet i å sitte foran datamaskinen.

- Ved å få folk til å sykle eller gå til jobben, sørger vi for at de ansatte får mosjon og samtidig avlaster vi veinettet, sier distriktsveisjef Roar Gärtner i Vestfold. Reise til og fra jobb er den største belastningen veinettet har, sier han.

Men, distriktsveisjefen innrømmer at selvsagt er den fysiske gevinsten er den viktigste.

- Alle trenger å bevege seg og vi regner med at ansatte både får bedre helse og mindre synefravær, sier han.

Ordningen gjelder alle distriktene i region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark,. Aust- og Vest-Agder.)

Dette skal også være en motivasjonsfaktor for de ansatte. Veivesenet har ikke spesielt høyt sykefravær.

Gârtner, som bor i Sandefjord, forteller at han selv sykler når det er mulig. Da han jobbet i fellesferien i fjor syklet han Sandefjord – Tønsberg tur/retur hver dag en hel uke. Det blir daglig 52 kilometer. Ellers sykler han til og fra jernbanestasjonen i Sandefjord, mens har går til og fra jernbanestasjonen i Tønsberg når han bruker toget til jobb. Distriktsveisjefen innrømmer likevel at han også bruker bilen en del.

Gärtner sier det også er andre sykkeltiltak som veivesenet har i planene. Han nevner for eksempel sykkelby i Sandefjord, med muligheter for at flere byer i fylket kan komme med.