Vegvesenet skapte nestenulykke på E18

TØNSBERG (NRK): Det gikk nesten galt da en bil fra Statens vegvesen lå i 60–70 km/t i venstre fil i 110-sonen på E18, uten at farten var satt ned på stedet.

Video av vegvesenets bil kjører i 70 i 110-sonen på E18 i Vestfold. Utfører en jobb, men verken nedsatt fart eller noe skilting. Oppsto svært farlige situasjoner og nestenulykke med en trailer og en NRK-bil.

SE VIDEO: NRKs fotograf fanget opp en svært farlig situasjon da en lastebil så seg lei den lave farten, og kjørte forbi med minste mulige margin. (Foto: Hans Petter Reppe)

Onsdag ettermiddag, på vei tilbake fra en jobb, filmet NRKs fotograf bilen fra Statens vegvesen som kjørte i rundt 60–70 kilometer i timen i 110-sonen på E18 – i venstre fil. Det er i utgangspunktet forbudt å kjøre forbi i høyre felt, og NRK lå bak bilen, i høyre fil, i flere kilometer.

En rekke biler kjørte imidlertid forbi; først forbi NRKs bil som lå i høyre fil, deretter smatt de inn igjen med svært liten klaring, og det var ikke mange centimeterne fra å bli en ulykke.

– Jeg ser at det skapes uheldige situasjoner. Det er små marginer og kort avstand når lastebilen legger seg inn, sier Seksjonsleder i Statens vegvesen Vestfold, Rune Sundmark, når han ser videoen NRK tok onsdag.

Var på oppdrag

Sjåføren i Vegvesenets bil var på oppdrag for å registrere vegoppmerkinga, og for å sjekke om den er heltrukken eller trenger reparasjon, forklarer Sundmark.

Rune Sundmark

UHELDIG: Rune Sundsmark likte ikke det han så i videoen NRK viste. Han synes det er uheldig at det oppsto trafikkfarlige situasjoner som følge av oppdraget Vegvesenet utførte.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Sjåføren selv rapportere om de farlige hendelsene som oppsto da vedkommende kom inn onsdag ettermiddag.

På denne E18-strekningen er det elektronisk skilting, og farten kan reguleres med et par tastetrykk. Disse brukes når det for eksempel skjer ulykker eller vegarbeid.

Skal se på rutinene

– Vi ser det er behov for å se på hvordan vi utfører slike oppdrag. Det gjøres en risikovurdering og avveie hvilke varslingstiltak som bør gjøres, sier Sundmark.

I dette tilfellet kjørte sjåføren helt bevisst i 70 kilometer i timen, og det ble konkludert med at det ikke trengtes nedsatt hastighet på strekningen eller skilting. Sundmark ser imidlertid at de bør kommunisere bedre til andre bilister hva som foregår.

– Videoklippet illustrerer godt problemstillingen. Vi skal vurdere nøye om det er måter vi kan informere trafikantene om hva som foregår, og på den måten få mer aksept for at vi faktisk gjør en jobb.