Hopp til innhold

Vegvesenet er gransket

Mandag ettermiddag legges det fram en uavhengig gransking av ansvarsforholdene i hele Statens Vegvesen. Rapporten er knyttet til raset i Hankleivtunnelen 1. juledag i fjor.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete i Hanekleivtunnelen
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Den 13. juni i år la Vegdirektoratet fram en intern gransking etter den mangelfulle sikringen av Hanekleivtunnelen. Det var ikke godt nok for samferdselsministeren.

Liv Signe Navarsete sa blant annet følgende da hun fikk se den interne rapporten:

Rapporten er konsentrert om ansvarstilhøva i sjølve prosjektet og interne forhold i Statens vegvesen Vestfold. Rapporten omhandlar ikkje ansvarstilhøva i organisasjonen utover sjølve vegprosjektet. Rollene og ansvaret til Statens vegvesen i Vestfold og Vegdirektoratet er ikkje drøfta i rapporten.

Eg finn at rapporten frå Internrevisjonen ikkje er tilstrekkeleg til at eg - på ein grundig nok måte - kan orientere Stortinget om ansvarstilhøva. Eg vil difor gje eit eksternt miljø i oppdrag å undersøke styrings- og ansvarstilhøva i heile organisasjonen til Statens vegvesen når det gjeld denne saka.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dette førte til at daværende vegdirektør Olav Søfteland tok permisjon fordi han ble en del av det som skulle granskes.

Mandag ettermiddag kl. 1600 legger de eksterne granskerne fram sin rapport for samferdselsministeren.

Tok ikke kritikk

Vegdirektør Olav Søfteland

Olav Søfteland

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

- Jeg synes det er en grundig rapport, men forstår at Samferdselsdepartementet vil ha svar på flere spørsmål, sa Søfteland.

Uklare ansvarsforhold i Vegvesenet og dårlig sikringsarbeid er to av grunnene til raset i Hanekleivtunnelen i Vestfold skrev Vegdirektoratet i den interne revisjonsrapporten.

Dårlig samarbeid

Direktoratet påpekte at det var en lang rekke uheldige faktorer som sammen førte til alle problemene på nye E-18 gjennom Vestfold.

To avdelinger i vegvesenet samarbeidet dårlig om byggingen. I tillegg var den permanente sikringen utilstrekkelig.

Uklart om ansvaret

Den interne revisjonsrapporten i Vegdirektoratet konkluderte med at sentrale personer i prosjektet la til grunn en annen ansvarsfordeling mellom Vegvesenets to avdelinger, Produksjon og Utbygging, enn det som var skrevet i det som heter grunnlagsdokumentasjonen for ny organisasjon, og produksjonsavtalen mellom avdelingene.

Dette var altså ledelsen i Vegdirektoratet ikke kjent med.

Noen av dem som var sentrale i arbeidet den gang Hanekleivtunnelen ble bygget er også sentrale i dag. Karl Høiland er fortsatt prosjektleder for utbyggingen av E 18 i Vestfold, mens distriktsveisjef Roar Gärtner i Vestfold var produksjonssjef i Statens Vegvesen i Vestfold da Hanekleivtunnelen ble bygget.

Gärtner avventer

Distriktsveisjef Roar Gärtner i Vestfold sa i juni at han tar intern-revisjonens rapport om Hanekleivtunnelen og Søftelands permisjon til etterretning. Han avventer ytterligere undersøkelser.

De undersøkelsene legges fram  kl. 1600 i dag, mandag.

NRK Østafjells følger saken.