Vedlikehold på Langangen bruene

På forsommeren vil Statens vegvesen sette i gang et omfattende vedlikehold på Langangen bruene på E18. Det er kun den vestre brua som det vil bli arbeidet på i år, den østre brua vil bli renovert i 2017. Det aller første som skal gjøres, er helt inne ved landkaret på siden mot Lanner. I løpet av hvert av de 37 årene som er gått siden bruene ble åpnet for trafikk, har den ene siden av den vestre brua blitt forskjøvet sideveis rundt en millimeter årlig.

Langangen bruene
Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen, Statens vegvesen