Hopp til innhold

Varslet om lederstilen til fylkesrådmannen – fylkesrådmannen behandler selv saken

SKIEN (NRK): Han varslet om lederstilen til fylkesrådmannen i Telemark. Så fikk han se at fylkesrådmannen selv behandler varslersaken.

Geir Berge Nordtveit

Geir Berge Nordtveit varslet om lederstilen til fylkesrådmannen i Telemark. Han reagerer på at det er fylkesrådmannen selv som får legge frem saken, uten at hans opprinnelige varsel er vedlagt.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Behandlingen av saken er merkverdig, sier varsler Geir Berge Nordtveit.

Han sier at det opprinnelige varselet gjaldt lederstilen til fylkesrådmannen (Evy-Anni Evensen) og at varselet ble sendt til fylkesordføreren (Sven Tore Løkslid).

Sven Tore Løkslid

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid søkte juridisk hjelp i saken.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Får vinkle saken på sin måte

Fylkesordfører Løkslid ga fylkesrådmann Evensen selv i oppdrag å forklare saken overfor fylkesutvalget.

– Det er rart at den varselet gjelder er den som får anledning til å legge frem saken og selvfølgelig vinkle den på sin måte, sier Nordtveit.

Fylkesordfører Løkslid sier at han også stilte seg spørsmålet om fylkesrådmannen selv kunne behandle saken, og derfor søkte juridisk råd hos KS-advokatene.

Vurdert som habil

KS-advokatene mente at fylkesrådmannen var habil til å håndtere innholdet i varselet.

– Men det er fylkesutvalget som er eier av varselet, og som beslutter hva som skjer videre på bakgrunn av det fylkesrådmannen svarer, sier Løkslid.

Fylkesutvalget i Telemark behandlet saken i ettermiddag, og bestemte der å arbeide videre med problemstillingene som varselet peker på.

Går av med pensjon

Nordtveit går av med pensjon 1. mars, og sier at det derfor var enklere for ham å varsle i saken. Men han er forundret over at fylkesutvalget valgte å gjøre saken offentlig.

– For i det offentliges lys, blir ikke varsler godt nok ivaretatt, sier han.

Han sier at han likevel ble med på at saken ble offentlig fordi han er tilhenger av offentlighet, men hadde trodd at hans opprinnelige varsel ville bli vedlagt saken.

Geir Berge Nordtveit

Geir Berge Nordtveit tror ikke fremtidige varslere blir imponert av saken.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Det forklarte hvem varselet gikk ut over. Nå ufarliggjøres kanskje en del av bakgrunnen for varselet.

Vanskelig for fremtidige varslere

Nordtveit sier at han som varsler har blitt godt ivaretatt, men er kritisk til at politikerne overlater behandlingen av saken til fylkesrådmannen.

– Jeg synes selv at dette er en vanskelig sak, og en varslingssak er en alvorlig sak, sier Løkslid.

Nordtveit mener det blir vanskelig for eventuelle fremtidige varslere å si fra når et slikt alvorlig varsel som han selv har kommet med, ikke blir behandlet av politikerne.

– Å være varsler i Norge i dag går på egen integritet og hva du vil stå for, og det må være opp til hver enkelt. Jeg lever godt med det jeg har gjort.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen ønsker ikke å kommentere NRKs artikkel fordi saken nå ligger på politikernes bord.