FrP-ordfører går mot sin egen partileder

Venstre og KrF vil kjempe imot forslaget om sentralisering av skatteinnkrevingen. Og får støtte fra Frp-ordfører i Bamble.

Jon Pieter Flølo

Bambles avtroppende ordfører, Jon Pieter Flølo (Frp) frykter for arbeidsplasser og nærheten til brukerne lokalt dersom skatteinnkrevingen flyttes fra kommunene til staten.

Foto: Roald Marker / NRK

Frp-ordfører Jon Pieter Flølo i Bamble i Telemark er uenig med forslaget fra sin egen finansminister.

– Generelt er jeg skeptisk til å flytte den type viktig posisjoner og mennesker, ikke minst, bort ifra der utfordringene er, sier Flølo.

Han frykter for arbeidsplasser og nærheten til brukerne lokalt om skatteinnkrevingen flyttes fra kommunene til staten.

– Man kjenner det lokale markedet, man kjenner de lokale aktørene, og man leter etter felles løsninger for å få næringen til å gå videre, sier han.

Stortinget avviste dette før sommeren

Gunn Marit Helgesen

KS-leder Gunn Marit Helgesen reagerer på at regjeringen bringer dette på banen igjen.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Flølo får støtte fra KS-leder Gunn Marit Helgesen, som synes det er uforståelig at regjeringen i forslaget til neste års statsbudsjett kommer med noe Stortinget avviste like før sommeren.

– Kommunesektoren har reagert veldig på det, og kommunene mener at de håndterer dette veldig bra, sier Helgesen.

Nå skal regjeringen forhandle med støttepartiene KrF og Venstre. De varsler begge kamp mot forslaget.

– Vi har hatt denne runden senest i revidert budsjett, så jeg er overrasket over at det presenteres nå i høst igjen, sier finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen

Finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen, er heller ikke enig i forslaget som regjeringen la frem onsdag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Er dette noe dere vil kjempe imot?

– Ja, vi har ikke endret standpunkt, så vi er ikke enig i det forslaget, sier Syversen.

Får støtte av Venstre

Syversen, får støtte av Terje Breivik i Venstre.

Terje Breivik, nestleder Venstre

Terje Breivik i Venstre, tror ikke det har kommet noe som vil gi et annet utfall enn før sommeren.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg har store vansker med å se at det har kommet opp noen nye momenter de siste tre månedene som skal gjøre at denne saken skal få et annet utfall nå enn den gjorde før sommeren, sier Breivik.

Frp mener dette er en fordel for alle

Finanspolitisk talsmann for Frp, Hans Andreas Limi, sier de fremmer forslaget for å forenkle og effektivisere skatteinnkrevingen.

– Forslaget har bred støtte fra mange faglige instanser, og vi ønsker å få gjennomslag for dette i Stortinget. Det betyr at vi må diskutere forslaget med Venstre og KrF som en del av de forhandlingene som nå kommer til å skje.

– Men Stortinget avviste dette like før sommeren?

Hans Andreas Limi, Fremskrittspartiet

Hans Andreas Limi (Frp) mener sentralisering av skatteinnkreving vil bekjempe svart økonomi.

– Stortinget ba regjeringen gjøre noen flere vurderinger, det har blitt gjort, og det er derfor saken kommer tilbake nå i budsjettet. Så må vi nå se på dette gjennom forhandlinger med KrF og Venstre.

– Hva synes Frp om at deres egen ordfører går imot dette?

– Det er kommuner som er imot fordi de ikke ønsker å miste kemnerfunksjonen. Vi tror snarere tvert om at det er en fordel for alle, at man får en effektivisering og bedre kontroll, ikke minst en bedre bekjempelse av svart arbeid og svart økonomi. Derfor må vi styrke denne funksjonen, blant annet ved å gjennomføre flere arbeidsgiverkontroller, avslutter Limi.