Varsler om ulovlig hundetrening på innestengte fugler

Hundeeiere forteller om trening i store innhegninger med hundrevis av fugler. – Dette kjenner vi ikke til, svarer fuglehundklubben.

Innhegning der det skal ha foregått volieretrening i Vestfold

INNESTENGT: Innhegningen i Vestfold er ett av stedene ulovlig trening skal ha foregått.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Jeg har dessverre vært med på dette, sier Toruf Eriksen.

Toruf Eriksen forteller om ulovlig trening av fuglehunder.

– Jeg var ikke klar over at treningen foreningen drev med var ulovlig, forteller Toruf Eriksen.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Han er en av hundeeierne NRK har snakket med som har trent hunder på fugler inne i et inngjerdet område. Dette kalles volieretrening, og er ulovlig. Hundeeiere flere steder i landet bekrefter at slik trening praktiseres.

– Jeg hadde ingen formening om at dette var ulovlig. Når jeg har beveget meg rundt i fuglehund-Norge har jeg tatt for gitt at ting er i orden, men med den kunnskapen jeg har nå ser jeg at det langt ifra er tilfelle.

– Kan bli utsatt for smerte

Eriksens volieretrening foregikk hos Vestfold fuglehundklubb. Klubben er den aktøren som aler opp flest fugler i landet. Hvert år legger de om lag 8000 egg inn i rugemaskinene. Bare rundt 5500 av dem vokser opp. De aller fleste blir til slutt satt ut i naturen, men mange dør den første vinteren ifølge grunneiere.

Leder i Vestfold fuglehundklubb, Richard Bjørløw, ønsker ikke å si så mye om ulovlig trening.

– Dette kjenner jeg ikke til, og jeg vet ikke om noen som kan ha kjennskap til dette.

Mattilsynet sier dette er ulovlig?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar.

Kristin H. Torkveen fra Mattilsynet i Vestfold

– ANGST OG STRESS: Kristin Torkveen fra Mattilsynet sier at volieretrening ikke er bra for fuglene.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Bakgrunnen for å drive volieretrening er i utgangspunktet å skape en god jakthund, enten til fritidsbruk eller til konkurranse. Rapphøns og fasaner blir jaget av hunder inne i en innhegning, men målet er å få hundene til å være lydige og sitte i ro. Kristin Helgesen Torkveen i Mattilsynet sier at dette ikke er greit.

– Fuglene utsettes for stress, uro, angst og eventuelt smerte dersom de kommer fysisk i kontakt med en hund. Stress, angst og redsel i seg selv er tilstrekkelig til å være et brudd på loven.

Tar avstand fra praksisen

Leder i Fuglehundklubbenes Forbund, Hans Einar Enoksen, skriver i en e-post til NRK at de tar sterkt avstand fra slik praksis:

– I den grad dette er tilfelle tar vi sterk avstand fra dette.

– Hvordan jobber dere med å ta tak i dette problemet?

– Som du er kjent med arbeider FKF aktivt og i god dialog med myndighetene for at utsetting av fugl skal skje i transparente kontrollerbare former. Arbeidet er i sin sluttfase. Handlinger som beskrevet vil ikke være forenlig med det vi arbeider for.

– Hva konkret har dere gjort siden dere ble varslet om dette i fjor?

– Vi forstår ikke spørsmålet, men viser for øvrig til det foran.

«Snurrer» fuglene

Flere hundeeiere i Vestfold forteller at en annen ulovlig praksis som gjennomføres er å «snurre» fuglene. Forvirrede fugler skal nemlig sitte roligere på bakken.

– Det er en handling som kan forstås som vold mot dyr. Det er en unødvendig belastning der dyrene blir utsatt for fysisk vold, sier Torkveen i Mattilsynet.

Toruf Eriksen tror ikke problemet vil forsvinne med det første, selv om det er ulovlig. Ikke bare er det enkelt, men økonomi spiller også inn.

– Tilgang til fugl og kort vei til treningsområdet er nok motivasjon for mange, og en god hund som vinner vil bli premiert og være attraktiv for avl, sier Eriksen.