Hopp til innhold

Varsler Fylkesmannen om leger som reserverer seg mot abort og prevensjon

Tre fastleger i Bø nekter å henvise kvinner til abort eller å sette inn spiral, melder legesenteret på sine nettsider. Det er helt ok, mener Legeforeningen, som ser små problemer i saken.

Susanne Kaluza 3

Bloggeren Susanne Kaluza har varslet Fylkesmannen i Telemark om tre leger ved Bø legesenter.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Det er Aftenposten som skriver om denne saken i dag.

NRK har tidligere skrevet om de tre legene i Bø, samt at en lege i Edland i Vinje reserverer seg mot å skrive ut prevensjon til kvinner. Ifølge VG Nett ønsker heller ikke én av fire fastleger ved Sauherad legesenter å henvise til abort.

Aftenposten skriver at blogger Susanne Kaluza har sendt et varsel til Fylkesmannen i Telemark, fordi hun mener praksisen ved legesenteret i Bø bryter med loven.

Mener legene må følge loven

– Flere leger i Telemark har stått frem og fortalt at de nekter å hjelpe pasienter med selvbestemt abort eller prevensjon. Fylkesmannen har en plikt til å sørge for at fastlegene følger norsk lov og forskrift, sier Kaluza til Aftenposten.

Tor Severinsen

Tor Severinsen er leder for Legeforeningen i Telemark.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Hun venter fremdeles på svar fra Fylkesmannen i Telemark, men i en lignende sak har Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttalt at Fylkesmannen vil «vise til at dagens regelverk ikke gir fastleger rett til å reservere seg mot å henvise til abort».

Legesenteret skriver på sine nettsider at det «i mange år har vært vanlig praksis at det ved enkelte legesentre er leger som reserverer seg mot henvisning til abort eller andre prosedyrer knyttet til starten av livet».

Tre leger reserverer seg

Ved legesenteret i Bø har en lege reservert seg mot å henvise til abort, mens to leger har reservert seg mot å sette inn spiral. En av legene som ikke vil sette inn spiral, er Ole-André Skalstad, som er tillitsvalgt blant legene på senteret.

Han sier til Aftenposten at han sier nei til å sette inn spiral av samvittighetsgrunner, mens han skriver ut p-piller og annen type prevensjon.

NRK kjenner ikke grunnen til at de to legene i Bø reserverer seg mot å sette inn spiral, men bruk av dette tillater at egget i kvinnen befruktes uten at det gis anledning til å feste seg.

– Retten til å reservere seg er en sak som vi har behandlet flere ganger i 2013, sier leder Tor Severinsen i Legeforeningen i Telemark til NRK.

– Styret har anbefalt at man skal kunne reservere seg når det er snakk om tjenester som ikke har akuttpreg, og at man skal kunne reservere seg i denne type saker, sier Severinsen.

– Når legen mener at det er helt nødvendig å reservere seg, så mener Legeforeningen at det må kunne la seg gjøre, forutsatt at det er andre leger som kan gjøre den tjenesten på en grei måte for pasienten, sier Severinsen.

Vedtaket ble gjort i Legeforeningen i Telemark i mai 2013, mens Den norske legeforening gjorde vedtaket på landsstyremøtet i juni i fjor.

Må opplyse hvorfor man vil til legen

Fastlegeordningen på senteret i Bø er organisert som en fellesliste – altså at alle legene sammen har ansvaret for pasientene. Legesenteret opplyser om at pasientene som gir beskjed om at de ønsker henvisning til abort eller å sette inn spiral når de bestiller time, får time hos en av legene som ikke har reservert seg.

Skalstad sier til Aftenposten at det har skjedd at kvinner som ikke ønsker å gi beskjed om hvorfor de trenger time hos legen, har kommet til en av legene som har reservert seg.

– Jeg regner med at på et lite sted, som Bø, er det kjent at dette med reservasjon er en mulighet. Man kan de velge om man vil opplyse om det på forhånd og kan komme til en lege som kan utføre den tjenesten man er ute etter, eller man kan ta sjansen på å treffe en lege som ikke ønsker å gjøre det som man bestiller, sier Severinsen i Legeforeningen.

Pasientene blir dermed i praksis tvunget til å opplyse om hvorfor man ønsker å se en lege, selv om dette ikke er noe pasientene trenger å opplyse om.

– Jeg ser at dette er en problemstilling, og at det for noen kan være vanskelig å fortelle om dette til andre enn legen. Så for noen kan dette være et ubehag, sier Severinsen.

Skalstad, som er lege ved senteret i Bø, mener at pasienter som er misfornøyd med sin lege og ønsker å bytte fastlege, enten kan bytte til en lege i en av nabokommunene eller vente til en annen lege blir ledig ved legesenteret.

Trenger ikke henvisning for abort

Arbeiderpartiet-politiker Lene Vågslid fra Telemark mener helseminister Bent Høie (Høyre) må gripe inn dersom Fylkesmannen i Telemark ikke gjør det.

– Høie må være tydelig på hva han mener den nye reservasjonsretten for fastleger skal gjelde. Skal det bare være snakk om abort, eller skal det være lov å skrive ut prevensjon, spør Vågslid.

Det kan til sist informeres om at pasienter som trenger abort, ikke trenger henvisning fra lege. Disse pasientene kan selv henvende seg direkte til gynekologisk avdeling ved Sykehuset Telemark i Skien.