Vår felles strandsone krymper – vil at staten skal kjøpe den tilbake

– Kan sikre allmennheten tilgang til strandsonen igjen.

Utsikt fra Dunholmen.

OSLOFJORDEN: Dunholmen er i Færders kommune eie.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tidligere i år meldte NRK at et område på størrelse med 11.900 fotballbaner har forsvunnet fra den frie strandsonen de siste 20 årene.

Strandsonen privatiseres flere steder, og et av de mest nedbygde kystområdene i landet ligger i Færder kommune.

Nå ønsker Færder SV et statlig fond der kommunene kan søke om penger for å kjøpe eiendommer som alle kan benytte.

– Det må være på 100 millioner eller mer. En stor sum penger, sier leder Stein Vidar Samuelsen.

Han befinner seg på Dunholmen, som er en av fem eiendommer kommunen har kjøpt fra private med pengehjelp fra staten.

Med et dedikert fond, mener han kommunene kan reagere med hurtig oppkjøp når eiendommer legges ut på markedet.

Forslaget er sendt til stortingsgruppa og til SVs programkomite.

Stein Vidar Samuelsen og Lars Haltbrekken.

FOND: Stein Vidar Samuelsen og Lars Haltbrekken i SV ønsker et fond for oppkjøp av strandeiendommer.

Foto: Helena Rønning / NRK

Vil sikre tilgang

Tom Mello, gruppeleder for Færder Høyre, synes det er fint at kommunen fikk anledning til å overta Dunholmen, men mener det ikke er behov for et eget fond.

– Vi har allerede kjøpt opp strandeiendommer der en stor andel av kjøpesummen har vært dekt av statlig tilskudd, sier Mello.

Mello sier kommunene er avhengig av statlige midler for å gjøre oppkjøp av en viss størrelse.

– Det må ikke gå på bekostning av pleie og omsorg, sier han.

SV mener et fond til oppkjøp kan gi større tilgjengelighet nå som Regjeringen har foreslått at kommunene lettere skal kunne gi dispensasjon for bygging i strandsonen. Samtidig skal fylkesmannen som kontrollinstans ha mindre makt.

– Det er et godt forslag som kan bidra til å sikre allmennheten tilgang til strandsonen igjen, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Mange får bygge

En lov fra 1965 definerte strandsonen som 100 meter inn på land. Denne sonen har hele tiden hatt et spesielt vern.

Utgangspunktet har vært at lokale politikere kun kan gi dispensasjoner i særlige tilfeller.

Likevel viser statistikken at mange får bygge. Og det skjer i alle kommuner med strandsone.